Modlitwa o uzdrowienie do bł. Ks. Bronisława Markiewicza

Modlitwa w intencjach chorego

Panie, który przeszedłeś przez ziemię, pochylając się nad każdym ludzkim cierpieniem, proszę Cię przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ks. Bronisława Markiewicza o cud uzdrowienia dla (…). Jeżeli taka jest Twoja wola, Boże, pozwól (mu, jej) cieszyć się powrotem do zdrowia i wysławiać Cię za łaskę otrzymaną za przyczyną Twojego Sługi Bronisława. Amen.

* * *

Modlitwa chorego za przyczyną Sługi Bożego Ks. Bronisława Markiewicza

W pokorze serca i z gotowością pełnienia Twojej woli, Panie, staję przed Tobą, prosząc Cię o łaskę uzdrowienia. Błagam Cię o to za przyczyną Sługi Bożego, Ks. Bronisława Markiewicza. Jeśli chcesz, przywróć mi zdrowie duszy i ciała. A jeśli inna jest Twoja wola, przyjmij moje cierpienia jako ofiarę w intencji kanonizacji Ks. Markiewicza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Artykuł ukazał się w archiwalnym numerze Któż jak Bóg 3/2012.