Modlitwa pięciu palców

Modlitwa 5 palców . Na czym polega? Wyjaśnia ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”