Modlitwa prośby i dziękczynienia do Anioła Stróża

Modlitwa prośby i dziękczynienia do Anioła Stróża pochodzi z nowo wydanego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa prośby i dziękczynienia do Anioła Stróża

Aniele Boga, mój Stróżu, przybądź mi na pomoc,
abym nigdy nie zszedł z drogi zbawienia.
Broń mnie przeciw wszelkim niebezpieczeństwom,
które mogą na mnie czekać za dnia i w nocy.
Wspieraj mnie swoją modlitwą, gdy ja w swojej słabości o niej zapomnę.
Otaczaj opieką tych, którzy staną na mojej drodze i dodawaj im łaski,
aby we wszystkim okazywali miłość i łagodność.
Czuwaj przy mnie, gdy przyjdzie pokusa i nie dozwól,
abym przestał ufać w Twoją obecność i miłość Boga.

Dziękuję Ci za każdą łaskę, którą za Twoim pośrednictwem otrzymuję od Boga,
naszego Pana i Króla. Amen.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA