Modlitwa prośby i dziękczynienia do Anioła Stróża

Modlitwa prośby i dziękczynienia do Anioła Stróża pochodzi z Niebiańskiego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa prośby i dziękczynienia do Anioła Stróża

Aniele Boga, mój Stróżu, przybądź mi na pomoc,

abym nigdy nie zszedł z drogi zbawienia.

Broń mnie przeciw wszelkim niebezpieczeństwom,

które mogą na mnie czekać za dnia i w nocy.

Wspieraj mnie swoją modlitwą,

gdy ja w swojej słabości o niej zapomnę.

Otaczaj opieką tych, którzy staną na mojej drodze

i dodawaj im łaski, aby we wszystkim okazywali miłość i łagodność.

Czuwaj przy mnie, gdy przyjdzie pokusa i nie dozwól,

abym przestał ufać w Twoją obecność i miłość Boga.

Dziękuję Ci za każdą łaskę, którą za Twoim pośrednictwem otrzymuję od Boga,

naszego Pana i Króla.

Amen.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA