Modlitwa przeciw wpływom złego ducha

Modlitwa przeciw wpływom złego ducha z nowo wydanego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa przeciw wpływom złego ducha

Wszechmocny Boże,

przyzywam Twojej obecności,

aby tylko Twój Duch prowadził mnie i strzegł

przed wszelkimi pokusami, jakie zastawia na mnie zły duch.

Bądź przy mnie, gdy doświadczam kuszenia do grzechu

lub porzucenia drogi sprawiedliwości.

Nie zostawiaj mnie samego!

Panie, Ty wiesz, że bez Ciebie niczego nie mogę dokonać.

W Tobie bowiem żyję, poruszam się i jestem.

Bez ciebie upadam w grzech i ginę.

Umocnij mnie swoją cichą obecnością.

Uwolnij mnie od wszelkich złych pragnień i myśli,

które prowadzą do grzechu i prowokują pokusę.

Daj siłę do pokonywania trudności, abym uwierzył, że wystarczy mi Twojej łaski.

Oddal działanie złego ducha i nie daj, aby do mnie wrócił.

Nie pozwól, aby stał się moim towarzyszem.

Nie chcę mieć z nim nic wspólnego.

Zachowaj moje serce czystym i napełnij je swoim miłosierdziem.

Wzmocnij mnie odwagą i stanowczością,
abym mężnie przeciwstawiał się złu i jego skutkom.

Mocny w wierze przeciwstawiam się temu, który jest ojcem kłamstwa.

Nie chcę uznawać za swoje jego myśli i podszeptów.

Tylko Tobie, Panie, ufam.

Niech nie będę zawstydzony na wieki!

Amen

ks. Mateusz Szerszeń CSMA