MICHAŁ ARCHANIOŁ

Modlitwa Uwolnienia

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!

Wyznajemy, Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, św. Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. Dlatego w imię + Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam, złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa – duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr!

 • – duchy nienawiści i przekleństw,
 • – duchy męczarni, tortur i zabójstw,
 • – duchy zazdrości i zawiści,
 • – duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,
 • – duchy gniewu i złości,
 • – duchy kradzieży i rozboju,
 • – duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,
 • – duchy lenistwa i próżnowania,
 • – duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,
 • – duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,
 • – duchy letniości, ospałości i apatii,
 • – duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,
 • – duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,
 • – duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,
 • – duchy niewiary i braku zaufania,
 • – duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,
 • – duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,
 • – duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,
 • – duchy chorób i nagłych dolegliwości,
 • – duchy smutku, zniechęcenia i depresji,
 • – duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii,
 • – duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,
 • – duchy zabijania nie narodzonych i eutanazji,
 • – duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,
 • – duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,

Mocą Jezusa Chrystusa + nakazujemy wam, złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!

Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!

Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego!

Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę!

Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!

Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i do Ciebie!

Św. Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana!

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą!

Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci naszej. Amen.

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania