Modlitwa za chore dziecko

Modlitwa za chore dziecko

Błogosławiony Bronisławie, proszę Cię o zdrowie dla mojego dziecka.
Niech Twoja modlitwa i pomoc wyproszą u Jezusa, Lekarza ciał i dusz ludzkich,
łaskę pokonania choroby i szybki powrót do zdrowia.
Pobłogosław moje dziecko, aby nie cierpiało w chorobie ponad swoje siły.
Uchroń je przed dalszymi komplikacjami i, jeśli taka jest wola Ojca Niebieskiego,
uzdrów je cudownie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA