Modlitwa za niewierzących

Modlitwa za niewierzących pochodzi z  modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa za niewierzących

Panie Jezu, prosimy Cię o poznanie prawdy, która wyzwala i odziera z iluzji.

Ożywieni Twoim pragnieniem niesienia Dobrej Nowiny całemu światu,

polecamy Ci wszystkich ludzi niewierzących

i tych, którzy nie mają okazji do poznania orędzia o zbawieniu.

W sposób szczególny oddajemy Ci tych,

których stawiasz na naszej drodze życia, naszych bliskich, krewnych i znajomych.

Dodaj im otwartości na Twoje natchnienia i skrusz ich uprzedzenia.

Nam natomiast dodaj sił i zapału do odważnego dawania świadectwa,

abyśmy słowem i przykładem przybliżali do Ciebie tych, którzy pobłądzili

i odrzucili Boga w swoim życiu.

Amen

ks. Mateusz Szerszeń CSMA