Módlmy się do Anioła Pokoju

Święty Michale, twórco wspólnoty anielskiej, dopomóż nam tworzyć wspólnotę rodziny ludzkiej opartą na prawdzie, miłości i pokoju. Wysyłaj każdemu z nas Anioła pokoju, abyśmy, wprowadzając pokój do własnego serca, byli ludźmi miłości i pokoju. Wodzu zastępów Pańskich, Aniołów, ludzi i całego stworzonego świata, dopomagaj nam zachować porządek ustanowiony przez Stwórcę i osiągnąć w Chrystusie pełnię pokoju.

Wrzesień – jak co roku – stanowi wyjątkową okazję do tego, aby odkryć na nowo, kim jest dla nas św. Michał Archanioł. Jego patronalne święto ma za zadanie uświadomić nam na nowo, jak bardzo Go potrzebujemy i jak bardzo jest nam On bliski.

W czasie, gdy tak wiele słyszy się o wojnie, śmierci, niesprawiedliwości, cierpieniu, rodzą się w naturalny sposób pytania: „Co będzie dalej? W którą stronę to wszystko pójdzie?”. Jest wielu takich, którzy wprost mówią, że to tylko kwestia czasu, gdy i my doświadczymy tego, co teraz spotyka tak wielu blisko nas – choćby ludzi żyjących za wschodnią granicą naszego kraju. Te czarne wizje oby nigdy się nie spełniły.

Jest jednak niezaprzeczalnym faktem, iż właśnie w tym czasie wielu wykazuje troskę także w kwestii szeroko rozumianego pokoju. Wiele osób czyni w tej materii wszystko, co w ich mocy – także na sposób duchowy. Potrzeba nam się z tego ucieszyć i uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby sprawa pokoju leżała i nam głęboko na sercu.

W tej niełatwej sprawie przychodzi nam z pomocą dobry, kochający nas Bóg, posyłając naszego świętego Patrona, przyzywanego przez nas wielokrotnie pośród różnych i takim wezwaniem: „Święty Michale, aniele pokoju – módl się za nami”.

W bardzo wielu przedstawieniach osoby Archanioła Michała, na figurach czy malowidłach widoczny jest motyw walki oraz zwycięstwa. To, co potrzeba nam zauważyć, to fakt, iż walka ta i zwycięstwo nad złym duchem przynoszą pokój. Królowanie Boga zawsze związane jest z pokojem. Chodzi tu jednak przede wszystkim o pokój serca. Czym on jest? Z pewnością nie ogranicza się tylko do spokoju, bo to za mało. Boży pokój serca to radość, poczucie szczęścia i świadomość bliskości Tego, który kocha bezgranicznie i bezinteresownie.

 Takiego pokoju – Bożego pokoju – nam potrzeba. Jest on niewątpliwie łaską, którą chce nas obdarzyć Bóg. Często jednak z własnej winy zamykamy się na ten dar lub nie w pełni potrafimy czy nawet nie chcemy go przyjąć. Jest nam więc potrzebna pomoc. Także i w tym względzie przychodzi nam z pomocą Archanioł pokoju.

Przeżywając doroczne święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – 29 września – prośmy z serca o dar pokoju serca. Błagajmy o łaskę otwartości, by go przyjąć, a przyjmując prośmy o łaskę, byśmy się nim dzielili z tymi, których Bóg stawia na drodze naszej codzienności.

Gdy w nas zapanuje Boży pokój serca i zacznie on panować w sercach tych, z którymi się spotykamy, wierzymy że zapanuje i w świecie, który tak bardzo go potrzebuje – szczególnie w tym niełatwym czasie.

Święty Michale, aniele pokoju – módl się za nami. Amen.

Z darem pamięci i łączności w modlitwie

ks. Robert Ryndak CSMA

Moderator Bractwa Szkaplerza

Świętego Michała Archanioła

Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg” (5/2023)