Możemy otrzymać wielką łaskę! Aniołowie o tym wiedzą, dlatego nas prowadzą