Nowa Matka Generalna michalitek

15 lutego 2019 r. podczas trwającej XVIII Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła została wybrana nowa Przełożona Generalna – Matka Julia Szteliga, pełniąca dotychczas stanowisko Wikarii Generalnej.

Polecamy modlitwie Matkę Julię oraz całe Zgromadzenie.