Nowenna do Anioła Stróża Polski [dzień 2]

Rozważanie

W drodze do ziemi obiecanej, do zbawienia, napotykamy różnych nieprzyjaciół. są nimi : – nasza własna słabość, będąca dziedzictwem grzechu pierworodnego; – świat, to znaczy ludzie sprzeciwiają się Bogu i Jego prawom ; oraz – szatan, który jak lew ryczący krąży szukając kogo by pożreć. Cóż zatem mamy czynić? Dobry Bóg dał nam swoich świętych Aniołów, aby nas wspomagały w drodze do osiągnięcia wiecznego zbawienia. W naszych trudnościach, zwłaszcza tych, które przewyższają nasze siły, możemy liczyć na pomoc Bożą, która dochodzi do nas przez osobistego Anioła Stróża a w sprawach życia narodowego i społecznego przez Anioła Stróża Polski. Pan Bóg przez niego oświeca nas, abyśmy nie tyle w sile nowoczesnej broni i w przymierzach politycznych nadzieję pokładali, lecz w Bogu – naszym najlepszym Ojcu, starając się we wszystkim wypełniać Jego świętą wolę. Lecz trzeba mieć bojaźń Bożą, która jest darem Ducha Świętego. Matka Najświętsza śpiewa w swoim hymnie, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie tym, którzy się Go boją. ZŁÓŻMY W BOGU NADZIEJĘ Zaufajmy natchnieniom Anioła Stróża Polski ! Wtedy sprawdzą się na nas słowa psalmisty: „Skosztujcie i zobaczcie, jaki dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka”.

Modlitwa
Boże, Ty widzisz, że Polska jest narodem chrześcijańskim i chociaż zdarzaly się nam liczne upadki Ty zawsze litowałeś się nad nami dopuszczając, by Kościół w naszej Ojczyźnie był prześladowany i w ten sposób oczyszczał się i uświęcał jeszcze bardziej. Wspomnij Pani na to, iluż Polaków oddało swe życie w obronie wiary katolickiej, w obronie Krzyża, Ewangelii i Twojej Matki Niepokalanej. Panie, Ty swoją potęgą możesz wszystko sprawić. Błagamy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, Świętych naszego narodu, Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego oraz wychowawcy narodu polskiego Sł. Bożego ks. Markiewicza aby Polska pozostała na zawsze wierna Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej. Amen.

Ojcze nasz

7 Zdrowaś

Chwała Ojcu