Nowenna do Anioła Stróża Polski [dzień 3]

Rozważanie

Gdy teraz nieprzyjaciel atakuje naszą Ojczyznę używając do tego ateistów i wszelkiego gatunku zwolenników szatana, błagajmy Boga przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, aby się wstawił za nią u swego Pana. Trzeba nam urządzać procesje wiary, miłości, uwielbienia i dziękczynienia do Boga obecnego w arce naszego serca. On bowiem przez to, co nas spotyka każdego dnia, oczyszcza nas i chce, abyśmy wzrastali w miłości. Stąd odmawiając 7 Zdrowaś, tak jakby wchodząc w radę jaką św. Michał Archanioł- Anioł Stróż narodu izraelskiego – dał Jozuemu, pozdrawiajmy Matkę Bożą, aby Ona, będąc jednocześnie Matką naszą i Królową Aniołów dopomagała nam zburzyć współczesne mury Jerycha, którymi są nasze grzechy i nałogi. Aby Ona uprosiła nam łaskę u swego Syna wypełniania we wszystkim woli Bożej. Amen.

Modlitwa

Boże, Ojcze Wszechmogący, za przyczyną Anioła Stróża Polski, przepraszamy Cię za tych, którzy zdradzają swoją wiarę i podążają za marnościami tego świata. Przepraszamy Cię za grzechy pijaństwa, brak miłości i inne wady naszego narodu. Broń nas przed tymi, którzy jako niewolnicy szatana, chcą świadomie zniszczyć nasz chrześcijański naród. Ojcze Niebieski ! Przez posługę Anioła Stróża Polski broń nas przed podstępnym działaniem naszych nieprzyjaciół. Daj nam siłę przeciwstawić się wszelkim pokusom i dopomóż wyrwać się z niewoli wewnętrznej tym Polakom, którzy już w nią popadli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Ojcze nasz

7 Zdrowaś

Chwała Ojcu