Nowenna do Anioła Stróża Polski [dzień 5]

Rozważanie

Kiedy w obecnej rzeczywistości polskiej wielu z naszego narodu szuka fałszywych przymierzy politycznych i szybkiego wzbogacenia się kosztem deptania prawa Bożego i wartości moralnych -Ty, Aniele Stróżu Polski przypominaj nam, że wszystko przemija i tylko Bóg pozostaje. Tak jak nam to mówił Czcigodny Sługa Boży ks. Br. Markiewicz, wkładając w usta Anioła Polski następujące słowa: ”Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego Świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do Nieba a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam !”

Modlitwa
Aniele Stróżu Polski, przyjdź z pomocą wszystkim Polakom w potrzebach duszy i ciała, aby podążając za wartościami materialnymi , nie tracili swych najważniejszych wartości jakimi są wiara chrześcijańska i prawdziwe poczucie dumy narodowej. Połóż kres poczynaniom szatana, który przez różne uciski i wrogie zasadzki spycha Polaków na dno moralne. Wstawiaj się za nami do Boga i przypominaj nam, że mamy najpierw szukać Królestwa Bożego i spełnienia świętej woli naszego Ojca w niebie a wszystko inne będzie nam przydane. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz

7 Zdrowaś

Chwała Ojcu