Nowenna do Anioła Stróża Polski [dzień 8]

Rozważanie

Dziecko musi narodzić się dwa razy: fizycznie i duchowo. W jego duchowym narodzeniu wielką rolę, oprócz rodziców, spełniają kapłani Kościoła katolickiego. Oni to przez przepowiadanie słowa Bożego i szafowanie św. sakramentów dopomagają Ludowi Bożemu wzrastać i dojrzewać w życiu chrześcijańskim. Jak Aniołowie są posłańcami Boga tak kapłani Jezusa Chrystusa będą posłani przez Niego i w swej misji będą wspomagani przez Aniołów. Szatan w pierwszym rzędzie atakuje kapłanów, bo lud Boży pozbawiony ich posługiwania, lub jeśli posługują mu połowicznie, zaczyna chylić się do upadku w życiu chrześcijańskim. Wspomagając modlitwą kapłanów Kościoła katolickiego, współpracując z nimi i troszcząc się o ich świętość sprawimy, że i oni większą gorliwością będą dbać o rozwój naszego przymierza z Bogiem. Amen

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Najwyższym Kapłanem i Głową Kościoła, Mistycznego Twego Ciała – oświecaj światłem Ducha Świętego wszystkich Kapłanów, aby w duchu Twojej miłości i z najgłębszą pokorą, otwierając się na oświecenia Anioła Stróża Polski, służyli wszystkim Polakom jak również członkom całego Mistycznego Ciała Chrystusa i wiedli ich do ożywczych zdrojów zbawienia. Aniele Stróżu Polski prowadź wszystkich kapłanów do świętości. Amen.

Ojcze nasz

7 Zdrowaś

Chwała Ojcu