NOWENNA DO BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA [dzień 6]

Modlitwa wstępna:

Do Was święci polskiego narodu zwracamy się dziś z prośbą, abyście wy-błagali kanonizację bł. ks. Bronisława Markiewicza, aby – podobnie jak wy – wspomagał naszą ojczyznę i przemawiał w jej obronie do całego świata. Niech jego głos, nawołujący do naprawienia wszystkiego w Chry­stusie i do toczenia bezkrwawego boju z naszymi wadami narodowymi – pychą, kłamstwem, dzieciobójstwem, rozwiązłością moralną, pijań­stwem i narkomanią, dotrze do każdego człowieka, któremu na sercu leży dobro naszego kraju.

Rozważnie:

Założyciel Zgromadzenia św. Michała Archanioła bł. ks. Bronisław Mar­kiewicz bardzo gorąco kochał Polskę i polski naród. Polska była dla niego wielką sprawą, „dla której żył i pracował, za którą modlił się i umartwiał, której służył swym mieniem, swym zdrowiem, swym życiem i śmiercią, bo nawet w godzinę śmierci myślał o niej, upominając swych synów du­chowych i córki, aby trwali w swym powołaniu i pracą wychowawczą służyli Polsce” – napisał ks. Michułka. Patriotyzm i miłość ojczyzny były dla Markiewicza prostą konsekwencją prawdziwie pojętej miłości Boga i realizacji swojego powołania. Tym, którzy przybywali do Miejsca, by zostać jego pomocnikami, a czasem i kapłanami, stawiał jasno cel i zadanie nowego dzieła: „My tu pracujemy, żeby Polsce przybywało świętych”. Tak miłość do ojczyzny w pierwszym rzędzie przejawiała się jako nadzwyczajna troska o właściwy kierunek wychowania i kształcenia młodzieży. Bł. Bronisław nawoływał bezustannie do kształcenia dzieci w duchu Chrystusowym. gdyż tylko w Chrystusie widział zbawienie świata i swego narodu. Miłość Polski okazywał także ks. Markiewicz przez sprawiedliwe odnoszenie się do wszystkich warstw narodu. Wszystkich uważał za braci i wszystkich chciał zbliżyć do Boga. Pragnął, by jego rodacy byli chrześcijanami nie tylko z imienia, ale przede wszystkim z uczynków, aby inne narody mówiły: „Patrzcie, jak ci Polacy wyładnieli, jak wśród nich miłość, trzeźwość, czystość obyczajów, jak się nawzajem wspierają, jak dbają o ubogich”.

Nie sposób nie wspomnieć także o tym, że Ojciec Założyciel był zachwycony pięknem polskiej ziemi, jej wioskami i miastami, zamkami i grodami, wspaniałą polską przyrodą.

Miłość do Polski wpajał także swoim wychowankom. Uczy ich historii, zachęcał do czytania polskiej literatury. Ukazywał również posłannictwo Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. To właśnie Polska, jak przepowiedział bł. Bronisław Markiewicz, dała światu wielkiego papieża.

 

Rozważania pochodzą z Agendy Liturgicznej Zgromadzenia św. Michała Archanioła