NOWENNA DO BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA [dzień 1]

Modlitwa wstępna:

Boże nasz Ojcze, Ty jesteś święty i nieskończenie dobry. Ty wzbudzasz w ludzkich sercach pragnienie świętości i sprawiasz, że dostrzegają potrze­by czasu i oddają się im całkowicie. Prosimy Cię o dar kanonizacji bł. ks. Bronisława Markiewicza. Pragniemy, aby jego postać ukazana światu, stała się nową gwiazdą przewodnią. Niech przykład Jego życia pobudza nas do świętości, pomaga nam trwać w dobrym i daje siłę do walki z na­szymi słabościami.

Rozważnie:

Rozpoczynamy dziś nowennę o kanonizację bł. ks. Bronisława Mar­kiewicza przed kolejną rocznicą jego śmierci. Jest to bardzo wymowna chwila, w której znacząco brzmią słowa Ojca Założyciela: „Módlcie się za mnie, abym został świętym, gdyż tych potrzeba wszędzie, a zwłaszcza Polakom. Gdy brakuje świętych w narodzie, ciemno się robi w głowach i ludzie nie widzą dróg, którymi należy postępować”. Wiedział o tym do­brze ks. Markiewicz i wiemy również my, żyjący współcześnie. Święci to gwiazdy przewodnie, które w pewnym momencie pojawiają się na firma­mencie nieba, tak jak gwiazda betlejemska, aby wskazać właściwą drogę do Boga. Patrząc na świętych sami zapalamy się do świętości i wiemy, że jest ona możliwa i pozostaje w naszym zasięgu, mimo wszelkich naszych słabości i ułomności.

To pragnienie świętości było bardzo mocno wpisane w życie ks. Broni­sława Markiewicza. Jako proboszcz w Błażowej, w swoich Notatkach ży­cia wewnętrznego, pod datą 5 września 1878 roku, zapisał: „Muszę być świętym i chwycę się środków odpowiednich”. I rzeczywiście, Założyciel Zgromadzenia św. Michała Archanioła przedsięwziął wszelkie środki, aby w tym postanowieniu wytrwać i je zrealizować. Sakramenty świę­te, modlitwa, miłość Boga i bliźniego stały się treścią jego życia. Swoją postawą nieustannie zarażał i mobilizował innych, którzy wpatrzeni w przykład swego Ojca Rektora – jak nazywali ks. Markiewicza, podejmo­wali trud przemiany swoich serc. Bł. Bronisław pomagał im w tym jak potrafił. Często mówił o świętych w słówkach wieczornych i zachęcał do lektury Żywotów Świętych. Jego trud nie pozostał bez echa. Przesłanie świętości, wpisane tak mocno w serca dzieci, młodzieży, wychowawców oraz duchowych córek i synów ks. Bronisława Markiewicza wydało już owoce w postaci błogosławionych michalickich męczenników za wiarę – ks. Wojciecha Nierychlewskiego i ks. Władysława Błądzińskiego. Trwa także proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. To wszystko cieszy i pobudza do refleksji. Niech więc ta nowenna pomoże nam odkryć drogi świętości ks. Markiewicza, niech będzie naszym gło­śnym wołaniem o jego kanonizację i naszą wdzięcznością za jego święte życie i dzieło.

Rozważania pochodzą z Agendy Liturgicznej Zgromadzenia św. Michała Archanioła