Nowenna do św. Michała Archanioła – dzień 6 || Demoniczne objawienie smoka

Dzień 6 (25 września)

Demoniczne objawienie smoka

Inwokacja

Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Litania do świętego Michała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.

Święty Michale, Archaniele,

Święty Michale, Książę przesławny,

Święty Michale, dzielny w walce,

Święty Michale, pogromco szatana,

Święty Michale, postrachu złych duchów,

Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale, radości Aniołów,

Święty Michale, zaszczycie nieba,

Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale, posłanniku Boga,

Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale, warownio ludu Bożego,

Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale, chorąży zbawienia,

Święty Michale, aniele pokoju,

Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale, zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytanie

Ap 12, 1-8

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.

Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)

Biblia zna diabła pod różnymi imionami i symbolami. Przedstawia go jako anioła ciemności, węża, morskiego potwora, ducha, a nawet smoka. Szczególnie ten ostatni obraz pokazuje na czym polega nienawiść szatana. Opis zawarty w Apokalipsie św. Jana wskazuje, że smok nie może wprost uderzyć w Boga, dlatego wszystkie swoje siły kieruje przeciwko człowiekowi. Jest to wyrażenie pewnej prawdy, o której mówi legendarne opowiadanie.

Ludzie wierzyli, że bunt złego ducha w niebie nie był tylko kaprysem, ale dotyczyć musiał sprawy fundamentalnej. Legenda mówi, że po stworzeniu świata Bóg postanowił zwieńczyć swoje dzieło i powołać do istnienia człowieka. Jednocześnie chciał, aby nowe stworzenie odznaczało się jak największym podobieństwem do Boga, ale zamiast w świecie aniołów, żyło na ziemi. Bóg wiedział też, że człowiek będzie potrzebował odkupienia i dlatego w pewnym momencie historii Bóg stanie się człowiekiem, aby przyjść na pomoc ludzkości.

W osobie Jezusa Chrystusa miały ze sobą zostać złączone dwie natury: boska i ludzka. Tym samym Szatan został zobligowany do oddania czci Nowemu Adamowi – Jezusowi Chrystusowi, który będzie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. To właśnie w tym momencie paść miało słynne: „Non serviam” – Nie będę Mu służył. Tak rozpoczęła się historia buntu, który pociągnął za sobą część aniołów pod przywództwem Lucyfera (anioła światłości), który od tego momentu nazywany jest także Lucyperem, czyli „Tym, który utracił światło”.

Echa tej legendy pobrzmiewają także w opisie Apokalipsy. Smok pała żądzą zabicia Niewiasty. Dyszy złością na Jej dziecko, które ma przyjść na świat. Pod tym obrazem ukrywa się Kościół. Chociaż smok wydaje się silniejszy, to ostatecznie ziemia przychodzi z pomocą Niewieście, a sam Bóg porywa Jej dziecko do nieba, gdzie zło nie ma już dostępu.

Obraz walki duchowej, która rozgrywa się na kartach Apokalipsy, ma bezpośrednie przełożenie na nasze życie. W tej walce kluczową rolę odgrywa bitwa, jaką stoczą Michał i jego aniołowie z siłami ciemności. Do tej walki zaproszeni jesteśmy także my jako Rycerze św. Michała Archanioła. Gilbert Chesterton mawiał, że świat zna dwa rodzaje rycerzy: tych, którzy poszukują świętego Graala i takich, którzy muszą zabić smoka. Według niego tylko ci drudzy zasługują na miano prawdziwych rycerzy, dlatego też wśród świętych na pokonanym smoku przedstawieni są zarówno św. Jerzy, jak i św. Michał Archanioł. Ostatecznie także my zaproszeni jesteśmy do walki, w której pod naszymi stopami zawyje pokonany smok.

Warto zatem odmówić dziś modlitwę do św. Michała Archanioła o pomoc w walce ze złym duchem.

Modlitwa

Święty Michale Archaniele, który podjąłeś walkę ze smokiem, ze złym duchem, i zwyciężyłeś! Prosimy Cię, abyś zawsze wstawiał się do Boga za każdym człowiekiem atakowanym przez złego ducha. Naucz nas, święty Michale Archaniele, zwyciężać orężem wiary i miłości. Strzeż naszych dusz i pomóż nam pokonywać wszelkie ataki szatana – naszego odwiecznego wroga. Pomagaj nam zjednoczyć się z Bogiem, który jest naszą mocą. Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów! Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

Pieśń O Michale Archaniele

Prośby

Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego słowo na wzór aniołów, którzy pełnią Jego wolę. Wołajmy do niego:

Królu aniołów, zmiłuj się nad nami.

– Panie, przyjmij nasze prośby za pośrednictwem aniołów. Niech wzniosą się do Ciebie jak wonne kadzidło.

– Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości, a na ziemi zwiastować pokój ludziom.

– Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do raju, do radosnej społeczności świętych.

– Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych zmarłych do światłości wiekuistej.