Nowenna. Dzień 6

Św. Michale Archaniele, który doskonale znasz Boże oczekiwania i pragnienia względem nas, wypraszaj nam łaskę poznawania woli Bożej i gorliwego jej spełniania, gdyż to najpełniej wyraża naszą miłość ku Niemu. Amen

Westchnienie: Św. Michale Archaniele, który pałasz szczególną miłością ku Bogu, wybłagaj nam łaskę ukochania Boga całym sercem.

 

Modlitwy pochodzą z książki ks. Henryka Skoczylasa, „Przybądź o chwalebny Archaniele. Nowenna do św. Michała Archanioła”, wyd. Michalineum.

https://kjb24.pl/produkt/przybadz-o-chwalebny-archaniele-nowenna-do-sw-michala-archaniola/