Nowenna przed świętem św. Michała Archanioła, dzień 2

21 września, dzień 2.

 

HYMN

Witaj Duchu potężny, święty Archaniele,

Któryś pogromił rokosz złych aniołów śmiele,

„Któż jak Bóg” hasłem swoim na nich uderzając,

O znieważony honor Boga się stawiając

Buntowników strąciłeś aż na dno piekielne,

Tym sobie zdobywając imię nieśmiertelne:

„Michael”, Wódz i Książę wojska niebieskiego

Przyjaciel i Powiernik Pana Najwyższego.

Blaskiem mądrości Bożej cudnie ozdobiony,

Rzecznikiem, opiekunem ludzi uczyniony.

O, dopomagaj swoim czcicielom na ziemi

w walce z duchami złymi, daj nam moc nad nimi.

Byśmy zawsze zwycięsko z boju wychodzili,

Miejsca stracone przez nich dla siebie zdobyli.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W drugim dniu nowenny szczególnie polecamy Ci Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, siostry zakonne i osoby konsekrowane, aby zawsze miały siłę i odwagę radośnie głosić światu orędzie Chrystusa i prawo moralne. Prosimy o wszelkie potrzebne łaski dla nich, wytrwałość w dniach próby, a także o nowe, liczne powołania.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

  1. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

 

„Naturą aniołów jest misja, stąd ich najważniejszym, a nawet jedynym zadaniem, jest być jednocześnie blisko Boga i blisko człowieka. W pierwszym rzędzie aniołowie są blisko Boga, tylko oni bowiem są w stanie znieść Jego bliskość i nie umrzeć. Dla człowieka jest to niemożliwe, gdyż wielkość, majestat, piękno Boga go uśmiercają. Mówi Bóg do Mojżesza: Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. (Wj 33,20). Aniołowie natomiast widzą twarz Boga, w pewnym sensie są Jego twarzą. Zdaje się to sugerować Księga Izajasza, gdzie jest mowa o aniele przebywającym przed obliczem Pana (63,9).”

Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Pod opieką Michała Archanioła

 

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, którzy jesteście przy umierających… módlcie się za nami!

 

PSALM 91(90)

O Bożej opiece

Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,

ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

  

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.