Nowenna przed świętem św. Michała Archanioła, dzień 3.

22 września, dzień 3.

 

HYMN
Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy – przed Panem stojący, – któremu ważne sprawy – zleca Wszechmogący.
Osobliwszą masz władzę – na niebie i ziemi – i niezrównaną chwałę – pomiędzy Świętymi.
Tyś Górnego Syonu – blaskiem i ozdobą, – najpierwszą po Królowej – Niebieskiej osobą.
Wszystkie chóry Aniołów, – Święci Pańscy w niebie – i wierni Chrystusowi – modlą się do Ciebie.
I kochają serdecznie – za Twój bój o Boga, – za Miłość, za pokorę – i za pogrom wroga.
I my, co Ciebie z nimi – wielbimy, kochamy, – spraw niech Twe hasło w życiu – wiernie wypełniamy.
Niech nic nad Boga więcej – nie mamy droższego, – zapałem niech płoniemy – w walce o cześć Jego.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W trzecim dniu nowenny naszą modlitwą obejmujemy sprawujących władzę na całym świecie: rządzących państwami, miastami, regionami, a także wszelkimi organizacjami i zakładami pracy, aby osoby te nie nadużywały swojej pozycji i umiejętności do szkodzenia bliźnim, ale do pięknej służby im. Prosimy, aby sprawujący władzę chcieli zmieniać świat na lepsze, wprowadzać pokój, dawać przykład kultury i dążenia do zgody, prosimy także, aby mogli cieszyć się wdzięcznością swoich podwładnych.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

„Aniołowie, którzy znajdują się bliżej Boga otrzymują od Niego więcej światła i łask. Następnie tak jak promienie słoneczne przechodzą przez różne szyby i każda z nich przesyła je do drugiej – tak światło Boże, które otrzymuje anioł w wyższej hierarchii jest przez niego podawane drugiemu Aniołowi z niższej hierarchii” – Noc Ciemna,  św. Jan od Krzyża

Święci Archaniołowie, którzy otaczacie w niebie tron boski…módlcie się za nami!

  

PSALM 138(137)

Dziękczynienie

Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca,
<bo usłyszałeś słowa ust moich>:
będę śpiewał Ci wobec aniołów

Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś  ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.
Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
gdy posłyszą słowa ust Twoich;

i będą opiewać drogi Pańskie:
«Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka».
Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka
Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.
Pan za mnie [wszystkiego] dokona.
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

  

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.