Nowenna przed świętem św. Michała Archanioła, dzień 4.

23 września, dzień 4.

 

HYMN
O wielbicielu wielki – Słowa Wcielonego, – Czcicielu niezrównany – Panny, Matki Jego.
Po Niej w modłach my Ciebie – pierwszego wzywamy, – Tobie się. chyląc głowy, – kornie spowiadamy, Jednasz z Bogiem grzeszników, – łaskę im przywracasz, – gdy Ci się polecają, – z błędnej drogi zwracasz. Starą Tyś Synagogę – niegdyś strzegł i bronił, – aby Izrael wiary – w Boga nie uronił.
Strzeżesz teraz Kościoła – jako Patron Jego, – lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.
Kraje, narody, wojska, – zakony przez wieki – Patronem Cię swym czynią – żądni Twej opieki.
Bo w Twą wierzą potęgę, – wierzą Twej miłości, – którą otaczasz ludzi – z hojnej łaskawości.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W czwartym dniu nowenny polecamy Ci rodziny. Prosimy, aby małżonkowie tylko w Bogu szukali zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, a dla siebie nawzajem mieli więcej wyrozumiałości, wybaczenia, a mniej pretensji i oczekiwań. Prosimy, aby nauczyli się słuchać i dzielić się uczuciami, zamiast dyskutować, aby chcieli pogodzić się po każdym nieporozumieniu i błędzie, aby okazywali sobie wdzięczność i z miłością oczekiwali na każde nowe życie, a później otaczali je mądrą opieką.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

„Anioł, a tym bardziej Michał Archanioł, posiada rozliczne zadania i funkcje. Jedną z nich jest relatywizowanie samotności człowieka. Dlaczego? Bo anioł jest tym, który towarzyszy człowiekowi zawsze i wszędzie, jest mu bardzo bliski i przyjaźnie do niego nastawiony, gotów udzielać mądrych rad i ostrzegać przed niebezpieczeństwami. Św. Michał, jaki i pozostali aniołowie, kocha człowieka, lecz także on chce być kochany. Anioł wpisuje się więc w kategorię naszego bliźniego. Jest rzeczywiście naszym bliźnim, lecz nie bliźnim, który żyje obok nas, lecz bliźnim z góry.  Tylko kochając go, człowiek jest zdolny pogłębiać tajemnicę jego bliskości, oddając mu się w opiekę, otrzymuje bliskość Boga.”

Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Pod opieką Michała Archanioła

 

MODLITWA Z ANIOŁAMI


Dn 3, 52-56

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej, *
Błogosławiony jesteś na tronie Twojego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie, †
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.