Nowenna przed świętem św. Michała Archanioła, dzień 5.

24 września,  dzień 5.

 

HYMN
Święty Michał Archanioł – tak ludzi miłuje, – że im się i widzialnie – nieraz ukazuje.
Wśród sławnych jego zjawień – jest góra Gargani, – o której w brewiarzu – czytają kapłani.
Zabłąkanemu chłopcu – w lesie się pokazał – i kościół na tym miejscu – wystawić nakazał.
Ażeby z Aniołami – mógł tam cześć odbierać – i wpływ dobroci boskiej – i swojej wywierać
Zjawił się z wojskiem Niebian, – jak podanie głosi, – zwycięstwo ponad wrogiem – dla Polski wyprosił. Zjawia się niewidzialnie, – kiedy jest wzywany, – odpiera wrogów duszy – Patron nasz kochany.
A za tę wielką miłość – wzajem Go miłujmy:- cześć, ufność w jego dobroć – szerzyć usiłujmy.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W piątym dniu nowenny prosimy szczególnie za dzieci i młodzież, aby wszystkim im dane było wychowywać się w pełnych rodzinach, aby zawsze słuchali głosu sumienia i z tęsknotą szukali Boga. Prosimy, aby odnaleźli swoje życiowe pasje, które w ich dorosłym życiu przyniosą światu wiele dobra. Prosimy, aby umieli się między sobą z miłością komunikować, odważnie bronić swojej godności i odwracać się od zła. Prosimy także, aby wśród dorosłych krewnych, nauczycieli, kapłanów i osób kształtujących opinię publiczną znalazły się dla dzieci autorytety godne naśladowania.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

 „(…) dzięki Aniołom spłynęłoby na śmiertelnych światło łaski, gdyby pogarda, z jaką ludzie za dobrodziejstwa  te odpłacają, nie tamowałaby źródeł łaski.  Ludzie sami zagradzają sobie drogę, którą Bóg w swej Opatrzności postanowił doprowadzić ich do wiecznego zbawienia.”- Mistyczne Miasto Boże, objawienia św. Marii z Agredy

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, którzy boskie rzeczy ludziom oznajmiacie…módlcie się za nami!

 

PSALM 89(88)

Na wieki będę opiewał łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia, 

albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;
przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
Utrwalę na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie»

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i wierność Twoją w radzie świętych.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?

Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią,
wielki jest i straszny – ponad wszystkich wokół Niego.
Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie?
Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.