Nowenna przed świętem św. Michała Archanioła, dzień 6.

25 września, dzień 6.

 

HYMN
Walka, która na niebie – kiedyś się odbyła. – dotąd się jeszcze w świecie – Bożym nie skończyła.
Ciemność walczy z światłością, – zło się ciągle sroży – i chce świat opanować, – znieść porządek Boży
Bo tu chodzi o dusze, – by się nie dostały – na trony, które w niebie – duchy postradały.
Książę niebios Michale, – Tobie jest moc dana – przeciw zasadzkom wszelkim – i złości szatana.
Tyś odwiecznym zwycięzcą – i pogromcą złego. – skróć władzę, zetrzyj pychę – smoka przeklętego.
„Niechaj mu Bóg rozkaże” – pokornie prosimy, – strąć mocą Bożą czarta – w piekielne głębiny.
O zwyciężaj tak dalej, – jak zacząłeś w niebie, – walczącym dopomagaj, – gdy wzywają Ciebie.

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W szóstym dniu nowenny błagamy za chorych i cierpiących o rychłe uzdrowienie z ich dolegliwości, ale także o męstwo i wielką ufność w Boże Miłosierdzie. Błagamy za ofiary przemocy domowej i szkolnej, aby odnalazły w sobie siłę do przeciwstawienia się złu, a za ofiary prześladowań i wojen, aby mogły cieszyć się pokojem. Prosimy za przebywających w więzieniach, aby zrozumieli swoje błędy i odpokutowali za nie, a także za osoby pozostające w trudnych relacjach, aby Pan Bóg pozwolił im je odmienić.  Niech cierpienia znoszone w życiu doczesnym  przybliżą cierpiącym niebo, a zrekompensują męki czyśćcowe.

 

INTENCJA

W szóstym dniu nowenny błagamy za chorych i cierpiących o rychłe uzdrowienie z ich dolegliwości, ale także o męstwo i wielką ufność w Boże Miłosierdzie. Błagamy za ofiary przemocy domowej i szkolnej, aby odnalazły w sobie siłę do przeciwstawienia się złu, a za ofiary prześladowań i wojen, aby mogły cieszyć się pokojem. Prosimy za przebywających w więzieniach, aby zrozumieli swoje błędy i odpokutowali za nie, a także za osoby pozostające w trudnych relacjach, aby Pan Bóg pozwolił im je odmienić.  Niech cierpienia znoszone w życiu doczesnym  przybliżą cierpiącym niebo, a zrekompensują męki czyśćcowe.

 


LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

 „Zastępy dobrych aniołów wpatrują się w Boga i poznają Go w całej symfonii chwał. (…) Opowiadają także o bóstwie żyjącymi brzmieniami wspaniałych głosów, niezliczonych jak piasek morski (…) I we wszystkich tych pieśniach błogosławione duchy nie mogą w żaden sposób objąć bóstwa. Dlatego w śpiewach tych wprowadzają wciąż nowości”. – Zastęp Cnót, św. Hildegarda z Bingen

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, którzy nieustannie śpiewacie Bogu: Święty, Święty, Święty… módlcie się za nami!

 

PSALM 138(137)

Dziękczynienie

Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca,
<bo usłyszałeś słowa ust moich>:
będę śpiewał Ci wobec aniołów

Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś  ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.
Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
gdy posłyszą słowa ust Twoich;

i będą opiewać drogi Pańskie:
«Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka».
Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka
Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.
Pan za mnie [wszystkiego] dokona.
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.