Nowenna przed świętem św. Michała Archanioła, dzień 9.

28 września, dzień 9.

 

HYMN
W dniu ostatnim głos trąby – tego Archanioła – wszystkich umarłych wskrzesi – i na sąd powoła.
Stanie przy trybunale – ważyć ludzkie sprawy – i wstawiać się dla wiernych – o wyrok łaskawy.
On Zwiastunem wyroków – Pana Najwyższego, – Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem – raju niebieskiego.
Krzyż Chrystusa podejmie – i pod nim zgromadzi – na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.
Kto czci tego obrońcę – i grzechów się strzeże, – tego Archanioł święty – pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła – są takiego zdania, – że mieć doń nabożeństwo – znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca – i za kim się wstawia – taki unika piekła – i swą duszę zbawia.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W przededniu Twojego święta, a ostatnim dniu naszej nowenny ogarniamy tych, którzy prosili nas o modlitwę i którym obiecaliśmy pamięć, a także zmarłych z naszych rodzin i wszystkich bliskich zmarłych. Niech Pan Bóg błogosławi i obdarza obfitymi łaskami żyjących, a zmarłych – szczęściem wiecznym. Polecamy także nasze osobiste intencje.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

  „W dzień św. Michała Archanioła, widziałam tego Wodza przy sobie, który mi powiedział te słowa: – zlecił mi Pan, abym miał o tobie szczególne staranie. Wiedz, że jesteś nienawidzona przez zło, ale nie lękaj się. – Któż jako Bóg! – I znikł. Jednak czuję Jego obecność i pomoc.” – Dzienniczek,  św. Faustyny Kowalskiej

Święty Michale, obrońco ludu Bożego… módl się za nami!

 

PSALM 89(88)2-9

Wyniesienie i upadek domu Dawida

Na wieki będę opiewał łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,
albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;
przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
Utrwalę na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie»

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i wierność Twoją w radzie świętych.

Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?
Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią,
wielki jest i straszny – ponad wszystkich wokół Niego.
Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie?
Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

  

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

 

Opracowanie: Ks. Piotr Prusakiewicz, Barbara Wiśniowska, Karolina Kędzia.

Rozważania na podstawie pism : O. Zdzisława Kijasa OFMConv, bł. ks. Michała Sopoćki, św. Jana od Krzyża, św. Marii z Agredy, św. Hildegardy z Bingen, św. Faustyny Kowalskiej.