Nowenna do Św. Michała Archanioła – dzień II

 

Zło, które nas dotyka na ziemi jest jego naturalnym – po grzechu pierworodnym – elementem. Bóg pozostawiając wolność człowiekowi i aniołom, zna ryzyko jakie wiąże się z wolnym wyborem stworzeń. Jest nim także czynienie zła.

 

Mogę „wznieść się” ponad cierpienie i złożyć całą ufność Bogu, powtarzając „Ty się tym zajmij, jestem Twój, cały Twój”. Mogę też zjednoczyć się z Jezusem w Jego cierpieniu za zbawienie świata, powiększając swój skarb w niebie. Św. Jan Maria Vianney mówił: „Dopiero w walce udowadniamy Bogu naszą miłość, dopiero w przyjęciu na siebie brzemienia, które nam zsyła.”

 

Prośmy św. Michała Archanioła, który przedstawia Bogu nasze prośby, o ratunek we wszystkich sytuacjach, które nam wydają się bez wyjścia lub są dla nas ogromnym cierpieniem i trudem. Bóg, który jest Bogiem życia, pragnie wprowadzić w każdą sytuację naszego życia światło nadziei, przemieniające bezsens w drogę zbawienia.

 

Z Pism bł. Bronisława Markiewicza: Św. Michał walczy na ziemi nie tylko w sposób duchowy, ale i widzialny, ukazując się sprawiedliwym i pomagając im często w sprawach doczesnych.

Ojcze nasz…

 

EGZORCYZM PROSTY PAPIEŻA LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże

Duchy Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele

Święty Michale książę przesławny

Święty Michale dzielny w walce

Święty Michale pogromco szatana

Święty Michale postrachu złych duchów

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały

Święty Michale radości Aniołów

Święty Michale zaszczycie nieba

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych

Święty Michale posłanniku Boga

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie

Święty Michale nasza tarczo w pokusach

Święty Michale warownio ludu Bożego

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów

Święty Michale chorąży zbawienia

Święty Michale aniele pokoju

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości

Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.