Nowenna do Św. Michała Archanioła – dzień IV

Nie każda pokusa na pierwszy rzut oka daje się rozpoznać. Im szybciej ją nazwiemy, tym większa szansa na sukces przeciwstawienia się jej. Są jednak takie sytuacje czy myśli, które z pozoru wydają się dobre. Niestety mogą kryć w sobie nieuporządkowane pragnienia i prowadzić nas do grzechu. Trudność polega na tym, że nie mając dystansu do siebie, często im ulegamy. Jak więc można się ustrzec życia w zakłamaniu i podejmowaniu decyzji pod pozorem dobra?

 

Pierwszą bronią jest codzienny rachunek sumienia. Dzięki niemu częściej mamy wgląd w swoje sumienie. Drugą jest wypowiadanie swoich myśli i pokus przed kierownikiem duchowym – poddania ich pod osąd drugiej osoby.

W Apoftegamatach Ojców Pustyni znajdujemy takie pouczenie: „Nic tak nie cieszy demona, jak gdy widzi, że nie chcemy wyjawić naszych ukrytych myśli”.

 

Prośmy św. Michała Archanioła, Obrońcę dusz sprawiedliwych, aby uprosił dla nas łaskę życia w prawdzie i dostrzegania zakusów Złego, kryjącego się pod maską anioła światłości.

 

Z Pism bł. Bronisława Markiewicza: Będę się badać, jaki związek najmniejszy mój czyn ma z końcem i początkiem moim, celem moim – Bogiem. Wszystko do jednego celu – harmonia. Wszystko w Bogu i dla Boga.

 

Ojcze nasz…

 

EGZORCYZM PROSTY PAPIEŻA LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże

Duchy Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele

Święty Michale książę przesławny

Święty Michale dzielny w walce

Święty Michale pogromco szatana

Święty Michale postrachu złych duchów

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały

Święty Michale radości Aniołów

Święty Michale zaszczycie nieba

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych

Święty Michale posłanniku Boga

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie

Święty Michale nasza tarczo w pokusach

Święty Michale warownio ludu Bożego

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów

Święty Michale chorąży zbawienia

Święty Michale aniele pokoju

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości

Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.