Nowenna do Św. Michała Archanioła – dzień V

 

Ojcowie Pustyni praktykowali rozeznawanie myśli metodą diakrisis, co z języka greckiego znaczy rozróżnianie. Polega ona na pytaniu każdej myśli u progu serca: „Czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów?”

 

Rozum stoi na straży serca, następnym etapem jest nasza wola. To przez nią podejmujemy decyzję, czy dopuścimy do siebie truciznę. Jak czytamy w Księdze Przysłów: „Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie tam ma swoje źródło” (Prz 4,23). Osąd, domysły, pisanie scenariuszy… karmiąc się nimi w końcu zauważamy w swojej duszy zamęt i drażliwość.

 

Święty Michale, nucz nas jak rozeznawać i odpierać pokusy dotykające naszych myśli. Uproś nam łaskę uzdrowienia wyobraźni i uwolnienia od osądów, oskarżeń i domysłów.

 

Z Pism bł. Bronisława Markiewicza: Ostateczny mój cel: Królestwo Niebieskie, osiągnięcie życia wiecznego. Najbliższy cel: czystość serca, służenie w czystości i w świętości Bogu.

 

Ojcze nasz…

 

EGZORCYZM PROSTY PAPIEŻA LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże

Duchy Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele

Święty Michale książę przesławny

Święty Michale dzielny w walce

Święty Michale pogromco szatana

Święty Michale postrachu złych duchów

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały

Święty Michale radości Aniołów

Święty Michale zaszczycie nieba

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych

Święty Michale posłanniku Boga

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie

Święty Michale nasza tarczo w pokusach

Święty Michale warownio ludu Bożego

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów

Święty Michale chorąży zbawienia

Święty Michale aniele pokoju

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości

Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.