Nowenna do Św. Michała Archanioła – dzień VI

 

W Godzinkach ku czci św. Michała Archanioła tak śpiewamy:

Walka, która w niebie kiedyś się odbyła,

dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła. (…)

Bo tu chodzi o dusze, by się nie dostały

Na trony, które w niebie duchy postradały.

 

Duchowa rzeczywistość istnieje nawet wtedy, gdy się nią nie zajmuję. Walka duchowa istnieje nawet wtedy, gdy pozostaję bierny, a nawet nie wierzę w to, że mnie dotyczy. Ogromną pokusą wielu z nas jest zamknięcie życia religijnego w sferę wyobrażeń albo incydentalnych praktyk, np. godzinę mszy świętej w niedzielę.

 

Rozważmy dziś fragment listu św. Pawła, robiąc rachunek sumienia z naszej czujności i zaangażowania w walkę duchową, która jest walką o naszą dusze:

Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia.

Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!

Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. 

My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.

Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. (1 Tes 5,5-10).

 

Prośmy św. Michała Archanioła o wzbudzanie w nas większej świadomości realności świata duchowego i trwającej walki o dusze. Niech swoją obecnością dodaje nam odwagi i mocy.

 

Z Pism bł. Bronisława Markiewicza: Ojcowie święci i Doktorzy Kościoła właśnie nazywają św. Michała Archanioła „przedziwnym” z tego powodu, iż rozporządza on potęgą prawicy Boga Wszechmogącego. 

 

Ojcze nasz…

 

EGZORCYZM PROSTY PAPIEŻA LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże

Duchy Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele

Święty Michale książę przesławny

Święty Michale dzielny w walce

Święty Michale pogromco szatana

Święty Michale postrachu złych duchów

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały

Święty Michale radości Aniołów

Święty Michale zaszczycie nieba

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych

Święty Michale posłanniku Boga

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie

Święty Michale nasza tarczo w pokusach

Święty Michale warownio ludu Bożego

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów

Święty Michale chorąży zbawienia

Święty Michale aniele pokoju

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości

Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.