Nowenna do Św. Michała Archanioła – dzień VIII

 

Dotknięci grzechem pierworodnym stajemy się podatni na zranienia i sami zadajemy ciosy. Jest tylko jeden sposób, aby uwolnić się od destruktywnego wpływu grzechów naszych i cudzych – to przebaczenie, które otrzymujemy od Jezusa i z Jego pomocą jesteśmy uzdalniani do przebaczenia innym. W ten sposób przerywamy krąg grzechu.

 

Są jednak takie ciemności, które zakorzeniają się w sercu mocniej. Niewłaściwe relacje, nałogi, natrętne myśli, lęki – Jezus pragnie przychodzić z darem wolności do każdego z nas. Potrzebne jest jednak nasze zaangażowanie w proces uwolnienia. Po nieudanej próbie uzdrowienia epileptyka przez Apostołów, Jezus mówi do nich: Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Mt 17,21). Czy jesteś gotowy podjąć walkę o swoją wolność?

 

Święty Michale, uzdolnij mnie do wyrzeczenia się złego ducha i tego wszystkiego, co trzyma mnie w niewoli. Uproś dla mnie łaskę wytrwałości w walce o wolność i strzeż moje serce, aby nie dawało się zastraszyć złemu duchowi.

 

Z Pism bł. Bronisława Markiewicza: Dopiero, gdy modlitwa na skrzydłach postu i jałmużny wzniesie się przed tron Najwyższego sprowadzi zmiłowanie Pańskie.

 

Ojcze nasz…

 

EGZORCYZM PROSTY PAPIEŻA LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże

Duchy Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele

Święty Michale książę przesławny

Święty Michale dzielny w walce

Święty Michale pogromco szatana

Święty Michale postrachu złych duchów

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały

Święty Michale radości Aniołów

Święty Michale zaszczycie nieba

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych

Święty Michale posłanniku Boga

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie

Święty Michale nasza tarczo w pokusach

Święty Michale warownio ludu Bożego

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów

Święty Michale chorąży zbawienia

Święty Michale aniele pokoju

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości

Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.