Nowenna za przyczyną Anioła Stróża Polski w intencji naszej Ojczyzny – dzień 1

Zacznijmy Nowy Rok modlitwą do Anioła Stróża Polski w intencji naszych rodzin, Kościoła i Ojczyzny

Rozważanie
Dzięki pomocy Anioła Stróża Izraela, którym był św. Michał Archanioł, naród żydowski wszedł w posiadanie ziemi obiecanej. Właśnie u jej wrót, po cudownym przejściu przez Jordan, kiedy jego wody rozstąpiły się przed Izraelitami (Joz 3,14-17), objawił się św. Michał Jozuemu jako Wódz Zastępów Pańskich. Wielka musi być świętość, którą Bóg objawia przez św. Michała, skoro Jozue usłyszał: „Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte” (Joz 5,15). Z kolei św. Michał Archanioł dał instrukcje Jozuemu, jak mają zdobyć ufortyfikowane murami Jerycho. Oto, ufając Bogu, przez siedem dni będą urządzać procesję pochwalną na cześć Boga, niosąc Arkę Przymierza, znak obecności Boga, i grając na trąbach melodie pochwalne. Zaś siódmego dnia procesyjnie okrążą Jerycho siedem razy. Gdy to uczynili, mury miasta rozpadły się na miejscu i Jerycho zostało zdobyte. Kiedy teraz nieprzyjaciel atakuje naszą Ojczyznę, używając do tego ateistów, masonów i innych zwolenników szatana, błagajmy Boga przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, aby się wstawił za nią u swego Pana. Trzeba nam urządzać procesje wiary, miłości, uwielbienia i dziękczynienia do Boga obecnego w arce naszego serca. On bowiem przez to, co nas spotyka każdego dnia, oczyszcza nas i chce, abyśmy wzrastali w miłości. Stąd odmawiając 7 „Zdrowaś Maryjo”, tak jakby wchodząc w radę, jaką św. Michał Archanioł dał Jozuemu, pozdrawiajmy Matkę Bożą, aby Ona, będąc jednocześnie Matką naszą i Królową Aniołów, dopomagała nam zburzyć współczesne mury Jerycha, którymi są nasze grzechy i nałogi, i uprosiła nam łaskę u swego Syna wypełniania we wszystkim woli Bożej. Amen.

Modlitwa wstępna
Boże nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel narodowi Polskiemu, w tej Nowennie gorąco prosimy ………. Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w Twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli ! Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Św. Jedynego. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY


Rozważanie


Każdy naród jest powołany przez Boga aby wychodząc z niewoli grzechu i szatana doszedł do ziemi obiecanej – do nieba. Również nasz naród polski, ponad 1000 lat temu powołany do wyznawania wiary chrześcijańskiej – otrzymał od Boga – swego Anioła Stróża. Anioł Stróż Polski, na przestrzeni wieków wstawiał się za nami do Boga, oświecał rządzących, wspierał wszystkie dzieci naszego narodu w ich drodze do Domu Ojca Niebieskiego. Za otrzymane przez Jego wstawiennictwo oświecenia i pomoce – dziękujemy Ci Boże i przepraszamy za tych Polaków, którzy w zamierzchłej przeszłości jak i teraz, opierając się natchnieniom Anioła Stróża Polski, doprowadzają nasz naród do ruiny, rozbiorów, upadku moralnego i materialnego. Jednocześnie, nasz Niebieski Opiekunie, polecamy Ci w dalszym ciągu sprawy naszej Ojczyzny, rodzin , życia społeczno – kulturalnego i polityczno – ekonomicznego, aby wszystko wznosiło się na fundamencie prawa Bożego i było realizacją odwiecznego planu Boga. Amen.


Modlitwa


Boże Ojcze Wszechmogący ! Jakże często na przestrzeni historii naszego Narodu, lud lechicki zamieszkujący terytorium naszej Ojczyzny, musiał krwią swoją płacić za prywatę możnowładców i rządzących, cierpiąc przy tym głód, ucisk i niedostatek. Ojcze nasz niebieski, prosimy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, aby rządy w Polsce były sprawiedliwe, służyły dobru wszystkich dzieci tego narodu, zwłaszcza najbiedniejszych oraz były otwarte na dobro wszystkich innych narodów świata. Amen
Ojcze nasz….x 7 Zdrowaś……. Chwała Ojcu …….