Nowenna za przyczyną Anioła Stróża Polski w intencji naszej Ojczyzny – dzień 2

Rozważanie
Dzięki pomocy Anioła Stróża Izraela, którym był św. Michał Archanioł, naród żydowski wszedł w posiadanie ziemi obiecanej. Właśnie u jej wrót, po cudownym przejściu przez Jordan, kiedy jego wody rozstąpiły się przed Izraelitami (Joz 3,14-17), objawił się św. Michał Jozuemu jako Wódz Zastępów Pańskich. Wielka musi być świętość, którą Bóg objawia przez św. Michała, skoro Jozue usłyszał: „Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte” (Joz 5,15). Z kolei św. Michał Archanioł dał instrukcje Jozuemu, jak mają zdobyć ufortyfikowane murami Jerycho. Oto, ufając Bogu, przez siedem dni będą urządzać procesję pochwalną na cześć Boga, niosąc Arkę Przymierza, znak obecności Boga, i grając na trąbach melodie pochwalne. Zaś siódmego dnia procesyjnie okrążą Jerycho siedem razy. Gdy to uczynili, mury miasta rozpadły się na miejscu i Jerycho zostało zdobyte. Kiedy teraz nieprzyjaciel atakuje naszą Ojczyznę, używając do tego ateistów, masonów i innych zwolenników szatana, błagajmy Boga przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, aby się wstawił za nią u swego Pana. Trzeba nam urządzać procesje wiary, miłości, uwielbienia i dziękczynienia do Boga obecnego w arce naszego serca. On bowiem przez to, co nas spotyka każdego dnia, oczyszcza nas i chce, abyśmy wzrastali w miłości. Stąd odmawiając 7 „Zdrowaś Maryjo”, tak jakby wchodząc w radę, jaką św. Michał Archanioł dał Jozuemu, pozdrawiajmy Matkę Bożą, aby Ona, będąc jednocześnie Matką naszą i Królową Aniołów, dopomagała nam zburzyć współczesne mury Jerycha, którymi są nasze grzechy i nałogi, i uprosiła nam łaskę u swego Syna wypełniania we wszystkim woli Bożej. Amen.

Modlitwa wstępna
Boże nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel narodowi Polskiemu, w tej Nowennie gorąco prosimy ………. Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w Twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli ! Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Św. Jedynego. Amen.


DZIEŃ DRUGI


Rozważanie


W drodze do ziemi obiecanej, do zbawienia, napotykamy różnych nieprzyjaciół. są nimi : – nasza własna słabość, będąca dziedzictwem grzechu pierworodnego; – świat, to znaczy ludzie sprzeciwiają się Bogu i Jego prawom ; oraz – szatan, który jak lew ryczący krąży szukając kogo by pożreć. Cóż zatem mamy czynić? Dobry Bóg dał nam swoich świętych Aniołów, aby nas wspomagały w drodze do osiągnięcia wiecznego zbawienia. W naszych trudnościach, zwłaszcza tych, które przewyższają nasze siły, możemy liczyć na pomoc Bożą, która dochodzi do nas przez osobistego Anioła Stróża a w sprawach życia narodowego i społecznego przez Anioła Stróża Polski. Pan Bóg przez niego oświeca nas, abyśmy nie tyle w sile nowoczesnej broni i w przymierzach politycznych nadzieję pokładali, lecz w Bogu – naszym najlepszym Ojcu, starając się we wszystkim wypełniać Jego świętą wolę. Lecz trzeba mieć bojaźń Bożą, która jest darem Ducha Świętego. Matka Najświętsza śpiewa w swoim hymnie, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie tym, którzy się Go boją. ZŁÓŻMY W BOGU NADZIEJĘ Zaufajmy natchnieniom Anioła Stróża Polski ! Wtedy sprawdzą się na nas słowa psalmisty: „Skosztujcie i zobaczcie, jaki dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka”.
Modlitwa.


Boże, Ty widzisz, że Polska jest narodem chrześcijańskim i chociaż zdarzaly się nam liczne upadki Ty zawsze litowałeś się nad nami dopuszczając, by Kościół w naszej Ojczyźnie był prześladowany i w ten sposób oczyszczał się i uświęcał jeszcze bardziej. Wspomnij Pani na to, iluż Polaków oddało swe życie w obronie wiary katolickiej, w obronie Krzyża, Ewangelii i Twojej Matki Niepokalanej. Panie, Ty swoją potęgą możesz wszystko sprawić. Błagamy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, Świętych naszego narodu, Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego oraz wychowawcy narodu polskiego Sł. Bożego ks. Markiewicza aby Polska pozostała na zawsze wierna Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej. Amen.


Ojcze nasz……. 7 Zdrowaś ….. Chwała Ojcu ……..