Nowość w anielskiej księgarni!

„Kolejna znakomita książka ks. Edwarda Stańka i spojrzenie w Duchu Świętym na teksty św. Pawła.” – pisze na okładce najnowszej książki księdza profesora, ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”

„Pieśni pełne Ducha. Hymny św. Pawła”, ks. prof. Edwarda Stańka to czwarta pozycja książkowa tego autora, która została wydana przez Redakcję „Któż jak Bóg” – Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” oraz Wydawnictwo Michalineum.

Niniejsza książka ks. prof. Edwarda Stańka powstała na podstawie cyklu rozmów, które prowadził z nim ks. Piotr Prusakiewicz CSMA. Rozmowy dotyczyły Listów św. Pawła, odczytanych przez Księdza Profesora poprzez klucz języka poetyckiego. Teksty te ukazywały się na łamach dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” w latach 2021-2023.

Zainteresowanie czytelników zachęciło redakcję, aby te niezwykle inspirujące dialogi zebrane w całość, opatrzone wstępem Autora, ukazały się jako samodzielna publikacja książkowa.

Jest to czwarta książka ks. prof. Edwarda Stańka, wydana przez Redakcję „Któż jak Bóg” – Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” oraz Wydawnictwo Michalineum.

Dotychczas ukazały się następujące pozycje książkowe: Dwie Mądrości (2017), Enigma wiary. W głąb Pisma Świętego i Eucharystii (2020), Post w Ewangelii (2021).