Nowy redaktor naczelny Dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” i kwartalnika „The Angels Magazine”

W redakcji czasopism „Któż jak Bóg” i „The Angels – Messengers from a loving God” nastąpiły zmiany personalne.

Od 6 maja 2024 redaktorem naczelnym i wiceprezesem Stowarzyszenia „Towarzystwo Powściągliwość i Praca” został ks. Mateusz Szerszeń CSMA. Na stanowisku naczelnego zastąpił on wieloletniego szefa redakcji ks. Piotra Prusakiewicza CSMA, który pełnił tę funkcję przez ponad 20 lat. Stanowisko zastępcy redaktora naczelnego pełni obecnie Karol Wojteczek.

W czasopiśmie „Któż jak Bóg” zamieszczane są artykuły zapoznające czytelników z tematyką anielską i zachęcające do kultywowania więzi z niebiańskimi opiekunami. Tytuł przybliża dzieje Aniołów w historii zbawienia i ich wpływ na życie ludzi. W każdym numerze znaleźć można katechezy, materiały informacyjne, modlitwy i porady duchowe. Odrębną część stanowią teksty autorstwa członków Rycerstwa Św. Michała Archanioła i świadectwa o pomocy Aniołów ludziom. Dwumiesięcznik przybliża czytelnikom także problematykę demonologiczną. Wskazuje, jak skutecznie walczyć z szatanem i unikać jego ataków. Opisuje współczesne zagrożenia dla wiary: horoskopy, magię, fałszywe objawienia, wróżby, okultyzm, alkoholizm.

Nowemu Naczelnemu gratulujemy, a ks. Piotrowi Prusakiewiczowi serdecznie dziękujemy za ponad 20 – letnią współpracę. Prosimy Was o modlitwę za całą naszą redakcję.