O modlitwie papieża Leona XIII | MEDYTACJA XX

MEDYTACJA DWUDZIESTA
O MODLITWIE PAPIEŻA LEONA XIII

W tak zwanej „starej liturgii”, przed Soborem Watykańskim II, kapłan sprawujący Eucharystię wraz z wiernymi, po zakończeniu celebracji klękał i odmawiał modlitwę do Matki Bożej i św. Michała Archanioła. Słowa tej ostatniej ułożył Ojciec święty Leon XIII, a wiązało się to z pewną niezwykłą wizją, w której papież sam uczestniczył[1]. Nie znamy dokładnie szczegółów tego widzenia, lecz  pewne jest, że Leon XIII sam był autorem tej modlitwy, a następnie polecił sekretarzowi Kongregacji Obrzędów rozesłać ją do wszystkich ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi po każdej tzw. Mszy św. cichej.

Archanioł Michał[2]

Święty Michale Archaniele

z mieczem trąbą tarczą ciężką

prowadź duszę do Nieba

zwyczajną polną ścieżką

Widzenie papieża Leona XIII


O. Domenico Pechenino napisał: „Pewnego poranka wielki papież Leon XIII zakończył Mszę św. i uczestniczył w innej, odprawiając dziękczynienie, jak to zawsze miał zwyczaj czynić. W pewnej chwili zauważono, że energicznie podniósł głowę, a następnie utkwił swój wzrok w czymś, co się unosiło nad głową kapłana odprawiającego Mszę św. Wpatrywał się niewzruszenie, bez mrugnięcia okiem, ale z uczuciem przerażenia i zdziwienia, mieniąc się na twarzy. Coś dziwnego, coś nadzwyczajnego działo się z nim. Wreszcie, jakby przychodząc do siebie, dał lekkim, ale energicznym uderzeniem dłoni znak, wstał i udał się do swego prywatnego gabinetu. Na pytanie zadane przyciszonym głosem: «Czy Ojciec święty nie czuje się dobrze? Może czegoś potrzebuje?» – odpowiedział: «Nic, nic». Po upływie pół godziny kazał przywołać Sekretarza Kongregacji Rytów, dał zapisany arkusz papieru, polecił wydrukować go i rozesłać do wszystkich w świecie biskupów, ordynariuszy diecezji”[3].

Co ta kartka zawierała? – modlitwy Leona XIII do odmawiania na klęczkach we wszystkich Kościołach na świecie po Mszy św. „cichej”. Kapłan wraz z wiernymi miał odmawiać Trzy Zdrowaś Mario, modlitwy do Matki Bożej, a następnie inwokację: do św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen[4].

O widzeniu papieża Leona XIII i jego modlitwie wspomniał też kard. Nasalli Rocca w swoim Liście Pasterskim na Wielki Post (Bologna 1946). Kardynał pisał: Leon XIII osobiście napisał tę modlitwę… Słowa: „które krążą po świecie” (złe duchy), mają wyjaśnienie historyczne, które wiele razy powtarzał mi sekretarz osobisty Papieża ks. prałat Rinaldo Angeli. Leon XIII miał naprawdę widzenie złych duchów, które gromadziły się nad Wiecznym Miastem (Rzymem); z tego jego doświadczenia pochodzi modlitwa, którą chciał, aby była odmawiana w całym Kościele. Tę modlitwę sam Papież odmawiał głosem drżącym i mocnym: słyszałem go wiele razy w bazylice watykańskiej. Nie tylko tę modlitwę napisał: ale napisał także, własnoręcznie, specjalny egzorcyzm[5].

Gdy zapytano Ojca św., co się zdarzyło w czasie dziękczynienia po Mszy św., Papież odrzekł, że w chwili, gdy zamierzał zakończyć modlitwę, usłyszał dwa głosy: jeden łagodny, drugi szorstki i twardy. I usłyszał taką oto rozmowę:

Szorstki głos Szatana: „Mogę zniszczyć Twój Kościół!”

Łagodny głos: „Możesz? Uczyń więc to”.

Szatan: „Do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy”.

Pan: „Ile czasu? Ile władzy?”

Szatan: „Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą”.

Pan: „Masz czas, będziesz miał władzę. Rób z tym, co zechcesz”[6].

Podczas audiencji 29 lipca 1886 Ojciec Święty Leon XIII wydał  polecenie ks. Laurentiusowi Salvati, Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów, aby kapłani odmawiali wszędzie bezpośrednio po odprawionej Mszy św. prywatnej (cichej) modlitwy do Matki Bożej oraz inwokację: Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio. Powyższe modlitwy były odmawiane w Kościele do Soboru Watykańskiego II.

Jan Paweł II o potrzebie modlitwie do św. Michała

Święty Jan Paweł II, odwiedzając sanktuarium św. Michała Archanioła na górze Gargano, 24 maja 1987 roku, przypomniał rolę św. Michała w Kościele i świecie. Stwierdził, że przybył na Gargano, „aby uczcić i błagać św. Michała Archanioła, ażeby ochraniał i bronił Święty Kościół, w momencie kiedy jest trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez kompromisów i przystosowań… Do tej walki wzywa nas postać świętego Michała Archanioła, któremu Kościół tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie nigdy nie przestał oddawać specjalnego kultu… Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy świętej: „Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce…”. Na zakończenie homilii Ojciec Święty odmówił tę modlitwę w imieniu całego Kościoła. W dniu 24 kwietnia 1994 roku, podczas modlitwy Regina Coeli, św. Jan Paweł II przypomniał znowu o tej modlitwie i zachęcał do jej odmawiania. Mówił: „Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej, zapraszam was wszystkich, abyście jej nie zapomnieli, abyście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego świata” [7].

Tekst łaciński: Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae Caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

Dominus vobiscum – Et cum spiritu tuo,

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius (†), et Spiritus Sanctus. Amen.

ks. Krzysztof Pelc CSMA


[1] Por. Ks. M. Kaczmarek, Egzorcyzm papieża Leona XIII, Niedziela łódzka 1/2004, https://m.niedziela.pl/artykul/23363/nd/Egzorcyzm-papieza-Leona-XIII, [dostęp 10.05.2021]. Wizja ta została opisana w przeglądzie Ephemerides Liturgicae z 1955 r. na stronach 58-59.

[2] Ks. Jan Twardowski, Archanioł Michał, https://poezja.org/wz/Twardowski_Jan/25988/Archanio%C5%82_Micha%C5%82, [dostęp 10.05.2021].

[3] G. Amorth, Wyznania egzorcysty, Częstochowa 1997, s. 36.

[4] Ojciec Święty Leon XIII wyżej wymienione modlitwy i wezwanie (inwokację) przekazał mnie, niżej podpisanemu Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów, polecając, aby ją odmawiali wszędzie kapłani bezpośrednio po odprawionej Mszy św. prywatnej (cichej): znosi się inne tego rodzaju modlitwy, które dotąd były odmawiane. Tę swoją wolę Ojciec Święty osobiście zechciał objawić mi na audiencji, jak wyżej, dnia 29 lipca 1886. =Laurentius Salvati S.R.C. Sekretarz.

[5] E. Data, Przerażające widzenie demonów przez papieża Leona XIII, https://kjb24.pl/przerazajace-widzenie-demonow-przez-papieza-leona-xiii/, [dostęp 10.05.2021].

[6] Cytat za: Ks. M. Kaczmarek, Egzorcyzm papieża Leona XIII, Niedziela łódzka 1/2004, https://m.niedziela.pl/artykul/23363/nd/Egzorcyzm-papieza-Leona-XIII, [dostęp 10.05.2021].

[7] Tamże.