O obecności św. Michała Archanioła i Aniołów w Liturgii Kościoła | Medytacja XXIX

MEDYTACJA DWUDZIESTA DZIEWIĄTA


O OBECNOŚCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I ANIOŁÓW W LITURGII KOŚCIOŁA

Liturgia Kościoła przypomina udział aniołów w dziejach zbawienia i odkupienia, w obecności aniołów celebruje się oficjum chwały, anielskiej posłudze liturgia powierza modlitwy wiernych, cierpienia pokutujących, a także obronę niewinnych przed zasadzkami Złego[1]. Liturgia Mszy św. jak i Liturgia godzin (Codzienna modlitwa Ludu Bożego) ukazują potrójną rolę św. Michała w służbie Kościoła: jest on zwycięzcą w walce z szatanem; jest orędownikiem Kościoła przed Bogiem oraz jest przewodnikiem dusz opuszczających ten świat[2]. W roku liturgicznym są też dni, w których Kościół oddaje szczególną cześć św. Michałowi Archaniołowi i Aniołom.

O Chryste, świętych Aniołów ozdobo,

Twórco i Zbawco ludzkiego rodzaju,

dozwól osiągnąć nam błogosławione

przybytki niebian.

Anioł pokoju, Michał, niechaj zstąpi

W dom nasz z niebiosów, by jako błogiego

Twórca pokoju, wygnał do podziemi

Łez pełne wojny.

Niech przewodniczka pokoju i Matka

Światła, Dziewica i święty Aniołów

Chór będą przy nas zawsze, jak i wojska

Lśniącego nieba[3].

Zwycięzca w walce z szatanem

W hymnie, na rozpoczęcie godziny czytań w liturgiczne święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, św. Michał jawi się jako „Książe wojsk niebieskich, Nie zwyciężony w żadnym boju”. Pierwsza zaś antyfona psalmodii tejże „Godziny czytań” zwraca uwagę na dostrzegalne w przyrodzie skutki jego działania: „Poruszyło się morze i zadrżała ziemia, / gdy archanioł Michał zstępował z nieba”[4]. To do niego zwraca się Kościół z ufną prośbą, aby swą prawicą umocnił nas i poddał działaniu Bożej łaski, Bożej miłości. Do tego motywu nawiązuje też hymn z jutrzni, którego autorem najprawdopodobniej jest Rabanus Maurus († 856), opat z Fuldy. Po uwielbieniu Chrystusa, „blasku Ojca”, tak wypowiada się Kościół w tym hymnie:

„Cześć niesiemy Archaniołom,
Twego domu jasnym duchom,

Nade wszystko zaś wodzowi

Walecznemu hufców nieba

Michał bowiem swą potęgą

Zadał klęskę Szatanowi”

Św. Michał jawi się bowiem w liturgii Kościoła jako szczególny orędownik w walce z szatanem, ze złem, jako przewodnik po drodze zbawienia. W hymnie nieszpornym Kościół prosi, by Chrystus, zebranym w Jego domu, w Jego Kościele, posłał „anioła pokoju, Michała”, a to po to, aby osłonił ich swą mocą, żeby „mogli pomnażać wszelkie dobro”.

Wyróżniony przez liturgię tytuł św. Michała Archanioła – Wodza hufców anielskich, walczącego ze smokiem – symbolem szatana, ma swe źródło w wizji św. Jana zapisanej w Apokalipsie (Ap 12, 1-18) czytanej podczas liturgii słowa we Mszy św. Dlatego też w ikonografii przedstawiany bywa jako uskrzydlony rycerz w zbroi, z mieczem lub włócznią, gdy pokonuje demona, często ukazanego pod postacią smoka. Niekiedy trzyma w ręku wagę, na której waży dusze ludzkie.

Orędownik Kościoła przed Bogiem

Św. Michała Archanioła spotykamy w liturgii nie tylko 29 września w święto ku czci świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,[5], ale w różnych wydarzeniach liturgicznych: wzywa się go też imiennie w Litanii do Wszystkich Świętych, którą odmawia się w ramach celebracji Wigilii Paschalnej, jak też ważnych wydarzeń w życiu Kościoła, np. przy święceniach biskupich, prezbiteratu, w uroczystość konsekracji dziewic. Kościół zwraca się też wielokrotnie o jego wstawiennictwo w obrzędzie egzorcyzmu.

W prośbach modlitwy porannej Jutrzni w Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Kościół błaga: „Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała, niechaj nas broni w walce ze złymi duchami”.

W Hymnie wieczornej modlitwy Nieszporów wierni proszą: „Poślij nam, Chryste, anioła pokoju, / Michała, który zebranych w Twym domu / Osłoni mocą, by mogli pomnażać / Wszelakie dobro” /

Przewodnik dusz opuszczających ten świat (psychopompos)
W Nieszporach, wieczornej modlitwie, Kościół zanosi do Boga prośbę: „Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych zmarłych do światłości wiekuistej”. Lud Boży nowego Przymierza, przez wstawiennictwo archanioła Michała, prosi Chrystusa: „Twoja dobroć niech oczyści / Nas na duszy i na ciele / I wprowadzi w bramy raju”.

To, co znalazło swój wyraz w oficjalnej modlitwie Kościoła, było wiarą wielu chrześcijan w ciągu wieków, iż św. Michał Archanioł broni przed szatanem każdego umierającego, kiedy toczy on ostatnią walką i gdy ważą się jego losy w wieczności. A gdy bój zakończy się zwycięstwem Boga w człowieku, Archanioł Michał z Aniołem Stróżem towarzyszą duszom zmarłych na sąd Boży i z radością prowadzą zbawioną duszę do nieba[6].

NA OFFERTORIUM[7]

Wokół ołtarza Aniołów chóry

Srebrnymi pióry lśnią.

A Michał Święty w strzeliste ręce

Złoty trybularz wziął.

Dymu się wznosi tysiąc obręczy

Milion się tęczy barw.

I oto strzela z Aniołów serca

Wonnej modlitwy czar!

Nucą Potęgi, Trony i Moce,

Pieśń się trzepoce wzwyż,

Gdzie Pan nad światy

Przez gwiezdne kraty

Słucha wśród wiecznych cisz.

I ty przez chwilę w Aniołów gronie

Schylony nisko stań

Dla tej Ofiary

Twe biedne dary

Przyjmie łaskawie Pan.

Kapłan: Pan z wami.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen

ks. Krzysztof Pelc CSMA


[1] Ks. Stefan Koperek CR, Św. Michał Archanioł w liturgii, mps, s. 1.

[2] Ks. J. Janicki, Święty Michał Archanioł – Patron miasta i gminy Słomniki. Historyczne i teologiczne znaczenie herbu, http://www.parafiaslomniki.pl/attachments/article/29/sw_michal_archaniol.pdf, [dostęp 10.06.2021].

[3] Christe, sanctorum decus angelorum, tł. L. Staff, hymn brewiarzowy, Nieszpory, 29 września, http://michal.org.pl/czytelnia/poezja/leopold-staff-christe-sanctrorum-deus.html (dostęp,11.06.2021].

[4] por. Liturgia godzin. T. IV, Poznań 1988, s. 1212-1213.

[5] Do posoborowej reformy kalendarza każdy z tych archaniołów miał swoje oddzielne święto (były to dni 29 września, 24 marca i 24 października) – W. Zalewski, Rok kościelny, Warszawa 1993, s. 388-395.

[6] Por. W. Zaleski, Święci, dz. cyt., s. 581; Archanioł Michał – Książe aniołów, Nasza Arka, nr 9 (2004), s. 5.

[7] Ks. F. Ochała CSMA, Na Offertorium, Anioł w poezji, dz. cyt., s. 82.