Obchody 25-lecia „Któż jak Bóg”

25 kwietnia, w uroczystość św. Marka Ewangelisty w Kurii Generalnej Zgromadzenia św. Michała Archanioła miały miejsce obchody 25-lecia działalności dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycił ks. Marian Polak, założyciel czasopisma, którzy przez 11 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego. Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej, której przewodniczył ksiądz generał Dariusz Wilk, a homilię wygłosił ks. Rafał Szwajca.

Obchody uświetniło wręczenie pamiątkowych statuetek księdzu generałowi Dariuszowi Wilkowi, księdzu rektorowi Kazimierzowi Radzikowi, ks. Henrykowi Skoczylasowi oraz ks. Marianowi Polakowi.

Spotkanie odbyło się w szerokim gronie redaktorów, przyjaciół, autorów oraz współpracowników czasopism „Któż jak Bóg”, a także „The Angels”.