Obroń mnie Panie przed głupotą. Modlitwa o mądrość

Mądrości Przedwieczna, uciekam się do Ciebie, abym nie popadł w grzech, który jest największą głupotą. Nie dozwól, aby głupota i zaślepienie zniszczyły moją drogę ku Tobie.

Niech me serce nie gniewa się na Ciebie z powodu mojej słabości.

Obroń mnie przed szaleństwem ufania w to, co podsuwa mi zły duch.

Naucz mnie odróżniać prawdę od kłamstwa.

Niech moje czyny będą rozważne i przemyślane.

Boże, Ty znasz moją głupotę i moje występki nie są przed Tobą zakryte.

Oddal ode mnie bezbożność i pychę, aby mój rozum pokornie przyjmował to, co objawiłeś w Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii.

Daj mi poznać mądrość, aby mną kierowała.

Pozwól mi słuchać mądrych rad i korzystać z doświadczenia ludzi pobożnych i rozumnych.

Oświeć mnie Panie, abym umiał rozpoznawać Twoje istnienie z rzeczy stworzonych.

Naucz mnie: milczeć, gdy jest taka konieczność;

mówić, gdy domaga się tego obrona Twojej chwały;

czekać cierpliwie, gdy wystawiasz mnie na próbę;działać, gdy brak działania byłby zaniechaniem.

Na końcu zaś mojego życia niech nie zdaje się moim oczom, że pomarłem,

a moje odejście będzie poczytane za nieszczęście.

Mądrości która z ust Bożych wypływasz;

wszystko urządzasz zewsząd cel dobywasz:

Przybądź i naucz nas dróg roztropności,

Wieczna Mądrości!

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA