Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Jakże pełna dramatyzmu jest scena opisana przez św. Łukasza:

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. (…) Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2, 22. 34-35).

Ponoszenie jakichkolwiek ofiar boli, bo wymaga wyrzeczenia, może często rezygnacji z własnych ambicji, planów, marzeń… Ale jest jedno ofiarowanie, o którym słyszeliśmy przed momentem, ofiarowanie, które jest źródłem i natchnieniem dla naszych codziennych ofiarowań. I choć proroctwo Symeona bolało i mieczem przenikało serce Maryi, potrafiła i na nie się zdobyć. Dzisiejsza tajemnica skłania do refleksji na temat ofiary. Podjęta przez człowieka, powinna być nade wszystko przepojona miłością i podjęta z czystych, szlachetnych intencji. Każdej powinna też przyświecać ewangeliczna myśl o ziarnie, które musi najpierw obumrzeć w ziemi, aby potem wydać plon.

W życiu ks. Markiewicza, jego rodziny naturalnej i duchowej, tych ofiar było niemało. Dyktowały je bądź to wypadki dziejowe, bądź też okoliczności, które domagały się wielu wyrzeczeń, nieraz heroicznych, aby dzieło Boże mogło się rozwijać i trwać.

Zaledwie 4 lata miał Bronek, kiedy był świadkiem tzw. rabacji galicyjskiej w 1846 r. Wywołana przez chłopów, dla których przeciwnikiem był dwór ziemiański i szlachta, pochłonęła życie około 1000 osób, a zniszczeniu uległo ponad 450 dworów. Punktem zapalnym był od dawna nie rozwiązany konflikt, spowodowany systemem poddaństwa i pańszczyzny, a wzajemne urazy i niechęć potęgowały jeszcze działania władz zaborczych.

Wydarzenia te boleśnie odczuła również rodzina Markiewiczów: w rozprawie doktorskiej o historii Zgromadzenia księży michalitów ks. dr Jan Boćkowski przytoczył słowa ks. Bronisława Markiewicza: Taka bieda była w naszym domu, że matka krajała perz i piekła z niego placki.

Te przeżycia niewątpliwie uczuliły Błogosławionego na biedę ludzką nie tylko materialną były bodźcem do wyrzeczeń i ponoszenia ofiar.

A oto znamienny przykład: w 1872 r. w Przemyślu wybuchła epidemia. Ks. Br. Markiewicz, pełniący wówczas obowiązki wikariusza przy tamtejszej katedrze, nie wahał się iść z czynną pomocą chorym, odwiedzać ich domy, palić w piecu czy przygotowywać posiłek. Oto jego słowa: Prawie w każdym domu ktoś chory, a w niektórych wszyscy leżą: jedni na łóżku, drudzy na barłogu, w największym opuszczeniu. Przez cały dzień nie jedzą, bo nie mają co…

Myśl, że sam może się zarazić, była mu zupełnie obca. Bo swoje kapłaństwo widział nie jako przywilej i okazję do podniesienia stopy życiowej, ale jako służbę ofiarowania się Bogu i ludziom. Tak pisał: Pan Bóg dał mi poznać dobrze, że do seminarium idzie się nie po godności, karierę, dobrze płatne stanowisko, ale by lepiej przygotować się do obowiązków twardych i służby uciążliwej. W kapłaństwie nie widziałem korzyści ziemskich; te pozostawały poza mną. (…) Ten stan domaga się ofiary (…).

Niech te słowa i przykład Błogosławionego Bronisława będą pociechą dla nas i dla tysięcy rodzin, którym dziś brakuje pracy, pieniędzy, ale i pocieszenia. Prośmy Maryję z tajemnicy ofiarowania, aby spotkali na swej drodze ludzi na miarę ks. Markiewicza, którzy ulżą ich cierpieniu i przywrócą nadzieję. Ale prośmy jeszcze o coś więcej: my sami stawajmy się takimi ludźmi. Niech nasze serca będą otwarte na potrzeby tych najmniejszych, niech będą gotowe do ponoszenia ofiar i wyrzeczeń na wzór Maryi i ks. Markiewicza.

Tajemnica 4 radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Fragmenty książki: Czcigodny Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz, Czytanki październikowe (Red) Michalineum, 2004.

ks. Krzysztof Pelc CSMA