Oręż nie tylko duchowy

Spośród wielu opisywanych na łamach tego działu sakramentaliów, z punktu widzenia podejmowanej przez nasz dwumiesięcznik tematyki szczególnie ważne wśród nich miejsce odgrywają sakramentalia wykorzystywane w trakcie egzorcyzmu wody, soli i oleju.

Jak pisze w swojej książce o. Bogdan Kocańda OFM, egzorcyzm przy użyciu powyższych sakramentaliów, okazać może się poważną pomocą w walce ze zjawiskami demonicznymi, objawiającymi się w ludziach i miejscach. Tego rodzaju egzorcyzmu dokonać może każdy kapłan, i to od jego wiary, jak też siły modlitwy wstawienniczej i osobistej wiary przyjmującego sakramentalium, w dużej mierze zależeć może powodzenie tego rodzaju zabiegu. Jakkolwiek bowiem sakramentalia pozostają łącznikiem pomiędzy światem ziemskim, a duchowym (i z tego powodu są przedmiotem nienawiści demonów), moc ich nie jest samoistna, a bierze się z głębokiej wiary tych, dla których sakramentalium pełni właśnie ową funkcję pomocniczą.

Tak też, pierwsza z kolei, woda święcona i egzorcyzmowana (jak było to już zresztą wspominane w jednym z poprzednich odcinków cyklu), stanowi symbol ofiarowania osoby, przedmiotu czy miejsca Bogu, chroniąc przed wszelkimi urazami, mającymi swoje źródło w złym duchu oraz łagodząc skutki jego działania.

Podobne zastosowanie znajduje egzorcyzmowana sól, oddziałując jednak w pierwszym rzędzie na miejsca skażone obecnością i działaniem złego ducha wskutek wszelkiego rodzaju rytuałów satanistycznych, okultystycznych i spirytystycznych. Podobnie rzecz się ma ze wszelkiego rodzaju budynkami i miejscami, a nawet potrawami, które pozostawać mogą pod działaniem klątw i uroków.

W tym ostatnim celu użyć można również egzorcyzmowanego oleju, który umożliwia oczyszczenie organizmu ze spożytych nieczystych bądź obłożonych przekleństwem czy w inny sposób zaczarowanych substancji. Jako wsparcie w walce ze złym duchem i jego oddziaływaniem na ciało osoby nękanej, olej może również zostać wykorzystany do nacierania poddawanej egzorcyzmom osoby.

Ostatnim z podstawowych, wykorzystywanych w walce ze złymi duchami sakramentaliów pozostaje egzorcyzmowane kadzidło, które drażniąc złe duchy, ujawnia ich obecność i odpędza je, pomagając kapłanowi w rozeznaniu sytuacji poddawanego egzorcyzmom.

Na zakończenie wspomnieć warto, że w sytuacji, gdy mamy podejrzenie co do działania złych duchów w naszym otoczeniu i w osobach nam bliskich, prosić możemy o te sakramentalia każdego rzymskokatolickiego księdza, każdy jest też bowiem upoważniony do odmawiania z ich użyciem modlitwy. W sytuacji duchowego zagrożenia, nie wahajmy się tego zrobić.

Karol Wojteczek

oprac. na podstawie:

o. Bogdan Kocańda, „Posługa kapłana egzorcysty”

www.egzorcyzmy.katolik.pl

www.exorcismus.org

Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg” (6/2014)