Owoce peregrynacji

Pomóż mi, Święty Michale

Ci, którzy znają historię objawień św. Michała Archanioła na Gargano, pamiętają wydarzenie z 1656 roku, kiedy na terenie dzisiejszych Włoch rozszalała się dżuma. Zdając sobie sprawę z jej zagrożenia, także dla swojej diecezji, bp Alfonso Puccinelli szukał ratunku u św. Michała Archanioła.

Uczynił to jednak w nietypowy sposób. Nie poprzestał bowiem na modlitwie ustnej. Zaraza zbliżała się i każda chwila była cenna, więc biskup ułożył modlitwę w imieniu wszystkich mieszkańców miasta i jej tekst włożył w ręce figury św. Michała Archanioła. Modlitwa została wysłuchana, o czym świadczy napis na pomniku wzniesionym ku czci św. Michała Archanioła, usytuowanym na placu naprzeciw pałacu biskupiego:

„Księciu Aniołów, Zwycięzcy zarazy, Patronowi i Opiekunowi pomnik na wieczną wdzięczność Alfonso Puccinelli 1656”.

Gest biskupa wpisał się w peregrynację figury i również dzisiaj wierni składają kartki z intencjami. Co prawda, nie do ręki, lecz do specjalnej misy umieszczanej pod podstawą figury. Zachęca ich do tego znajdujący się na podstawie figury napis: „Pomóż mi, Święty Michale”. Z uwagą wczytuję się w te intencje, włączam je we wspólne modlitwy, nabożeństwa, Msze św., które wypełniają program peregrynacji w danej wspólnocie. Przecież to właśnie jest Czas Mocy i Łaski, czas rzeczywistej – choć niewidzialnej – obecności św. Michała Archanioła, z żywą wiarą przeżywanej.

Listy do Archanioła

Przejrzałem kilkaset zapisanych kartek i karteczek. W większości to zwykle kartki z zeszytu, czyste, starannie przycięte. Czasami jest to papier listowy, niekiedy z wzorami. Teksty ładnie napisane, z pewnością w domu, bo wymagało to skupienia i czasu. Czyta się to jak prawdziwy, piękny, bardzo osobisty list, którego adresatem jest Michał Archanioł.

Święty Michale Archaniele,

dziękuję za nawiedzenie naszej świątyni, gdyż mogę ci oddać cześć przed Twoim wizerunkiem i mogę się modlić u Twoich stóp.

Dziękuję za wysłuchane prośby, bo często doznaję Twojej pomocy.

Z ufnością nieustannie powierzam Twojemu wstawiennictwu moją rodzinę i męża, nasze dzieci i wnuki, i siebie samą, wszystkich krewnych, znajomych i przyjaciół. Otocz nas swoją opieką i wypraszaj u Boga uzdrowienie naszych dusz i ciał, wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień i pomoc w życiowych trudnościach, nasze prawdziwe nawrócenie i zbawienie.

Pod Twoją opiekę oddaję szczególnie syna. Uwolnij go od wszelkich zniewoleń i uzależnień, czuwaj nad nim, przyprowadź go z powrotem do Boga i pomóż mu pojednać się z Nim. Gorąco Cię proszę o ratunek dla tej duszy, bo ja sama jestem słaba i niegodna tej łaski, ale całą ufność pokładam w Twojej pomocy.

Święty Michale Archaniele, zanieś moje prośby do Boga i wyjednaj Jego Miłosierdzie, zgodnie z Jego wolą.

Twoja czcicielka

Są też małe karteczki, takie podręczne, niektóre z notatnika lub kalendarza. Wówczas teksty są krótkie, jak w telegramie. Pośpiesznie napisana prośba lub podziękowanie. Na jednej z nich, wyrwanej z pierwszej strony kalendarza z 2015 roku, czytam:

Archaniele Michale, proszę Cię o opiekę nad moimi rodzicami i córkami, oraz abyś dał mi pomoc w mojej chorobie, mam 4. maja 60 lat i przyrzekam codziennie modlić się do Ciebie.

Ewa.

Po drugiej stronie wzruszający dopisek:

P.S. Przepraszam za nieładną kartkę, ale dopiero dziś dowiedziałam się że już ostatni raz jesteś w naszej parafii.

Każdy list rozpoczyna się charakterystycznymi formułami, odpowiednimi do osoby adresata. W omawianych listach prawie zawsze występuje oficjalny tytuł z wykrzyknikiem: Święty Michale Archaniele! Są też zwroty o dużym zabarwieniu emocjonalnym: Kochany Święty Michale Archaniele! czy: Najukochańszy z Archaniołów, Święty Michale Archaniele! Bardzo często występuje zwrot: Umiłowany Święty Michale Archaniele! Podkreślają one szczególną bliskość, serdeczność i miłość do św. Michała. Jego bliskość w znaku figury daje okazję do uzewnętrznienia tych osobistych, głębokich uczuć, podobnie jak w przypadku Marii Magdaleny, która rozpoznając Jezusa zmartwychwstałego, powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, zamiast w bardziej uroczystej formie aramejskiej: „Rabbi”, to znaczy: nauczycielu (por. J 20, 16).

Różnorodność intencji

Podziękowania

O czym piszą czciciele św. Michała Archanioła, jakie sprawy przedstawiają? Przede wszystkim wyrażają wdzięczność. Najczęściej dziękują za peregrynację: Dziękuję, że przybyłeś do mojej parafii.; Dziękuję, że raczyłeś nawiedzić naszą parafię. Szczęśliwa jestem, że dzisiaj miałam zaszczyt w mojej parafii ucałować Twoją figurę.; Dziękujemy żeś przybył do naszego kościoła.; Dziękuję, że jesteś z nami, dziękuję za łaski, jakie otrzymała od Ciebie cala moja rodzina.; Dziękuję, że jesteś przy nas w tych dniach.; Cudownie, że jesteś pośród nas. Dziękuję Bogu za tę łaskę. Na wielką wdzięczność wskazują słowa: Któż jak Bóg! Z woli Bożej i z naszego pragnienia, tęsknoty i zaproszenia przybyłeś do naszej parafii – naszej świątyni. Przyjmij Niebieski Książę nasze łzy radości jako podziękowanie. Inna zaś wypowiedź poszerza powody wdzięczności: Dziękuję Ci, św. Michale Archaniele, że przybyłeś do naszej parafii (…) i za to, że mogę uczestniczyć w uwielbianiu Ciebie. Wdzięczności towarzyszy radość: Z radością dziękuję za przybycie figury św. Michała do mojej parafii (…), jest to znak łaski Boga dla mnie.; Święty Michale Archaniele, dziękuję za Twoją obecność w naszej parafii. Wspominam z radością dwa spotkania na Świętej Górze w Gargano. Dzisiaj ponownie moje serce biło radośnie.; Cudownie, że jesteś pośród nas. Dziękuję Bogu za tę wielką łaskę.

Drugim motywem dziękczynienia jest sam św. Michał Archanioł i wszelkie łaski, otrzymane już wcześniej dzięki jego wstawiennictwu: Dziękuję, że jesteś moim światłem, które prowadzi mnie coraz bliżej Serca Jezusowego.; Dziękuję za wszelkie łaski, których przez te lata doznałam ja i moja rodzina. Jego czciciele dziękują za to, że św. Michał jest przy nich, za pomoc, za opiekę nad rodziną. Niektóre żony dziękują za swojego męża. Przy tych słowach wdzięczności jest czasami wyznanie: Kocham Cię, bardzo albo: Odwzajemniam Twoją wielką miłość. Otrzymane dobro zachęca tym bardziej do dalszej modlitwy: Przyrzekam codzienną modlitwę do Ciebie.; Codziennie modlę się do Ciebie.; Obiecuję wytrwałą modlitwę do Ciebie.

Podziękowania odnoszą się także do księży: Należą się również podziękowania dla naszego proboszcza za wspaniałą organizację i tak wielkie przedsięwzięcie.; Jestem z tego dumna, że proboszcz zorganizował takie wielkie przedsięwzięcie dla swoich parafian.

Prośby

O wiele więcej jest próśb. Jedne z nich są ogólne, inne – w zdecydowanej większości – są bardzo osobiste bądź dotyczą najbliższych. Wśród próśb ogólnych na pierwsze miejsce wysuwają się sprawy Polski: Proszę Cię o opiekę nad naszym narodem i naszym rządem.; Proszę o pokój w ojczyźnie i na całym świecie i o potrzebne łaski dla rządzących.; Proszę, niech nasza ojczyzna uszanuje Boże prawo i odstąpi od niemoralnych ustaw. Proszę za całą Polskę, szczególnie za naszą młodzież.; Proszę o opiekę i łaski dla mojej ojczyzny – Polski, broń ją od ataków złego ducha; Daj nam siłę i nadzieję, że zło nie zwycięży, że Pan Bóg obroni swych wiernych.; Polecam Twej opiece naszą ojczyznę, nasze miejsce na ziemi, które chce zająć Zło. Błagam za naszą Ojczyzną, o jedność, pokój, wiarę, o to, aby wszyscy ludzie byli „jedno w Nim”.; Proszę o mądrość dla rządzących.

Szczegółowe prośby odnoszą się do samych proszących lub do osób im najbliższych. Na pierwszym miejscu jest rodzina: Pomóż mojej rodzinie, aby odnalazła miłość wzajemną i oparcie w sobie.; Proszę o wspieranie całej rodziny w wierze, zdrowiu, troskach, kłopotach, nawet w cierpieniach jak przyjdą.; Nie opuszczaj mnie i mojej rodziny, która bardzo potrzebuje Twojej obecności.; Bądź na straży w naszych domach rodzinnych, aby szatan nie miał dostępu.; Proszę o pokój w naszych rodzinach.; Proszę o nawrócenie moich dzieci i wnuków, jak również o zgodę i miłość w rodzinie.; Pragnę Ci zawierzyć moja rodzinę, aby była silna Bogiem.; Ześlij łaski, które sprawią, że w naszej rodzinie zapanuje zgoda i pokój, że ja i moi bliscy – mąż i dzieci – zakochamy się w Bogu bez pamięci, bo „Któż jak Bóg!”.;Broń naszą rodzinę przed rozpadem.; Zapraszam Cię do mojej rodziny, zmień to, co nam przeszkadza w przylgnięciu na zawsze do Boga.

Rodzina to grupa osób, dlatego prośby bywają jeszcze bardziej konkretne: Polecam Ci zdrowie mojego męża i moje, i nasze dalsze życie.; Tobie chcę oddać w opiekę siebie i moje zagubione duchowo dzieci… proszę o powrót do praktyk religijnych i sakramentów świętych mojego zięcia i córki.; O łaskę nawrócenia dla mojego zięcia.; Zawierzam moje córki i ich rodziny, aby żyły w zgodzie, miłości Boga i szacunku dla drugiego człowieka, aby były silne wiarą w Jedynego Boga.; Moje matczyne serce bardzo prosi Ciebie o ochronę od sideł szatańskich moich dzieci, by nawróciły się do Boga i nie zaniedbywały praktyk religijnych.; Doprowadź moich rodziców do Sakramentu Pokuty, aby nie poumierali bez pojednania z Panem Bogiem. Chroń ich od złego i wszelkich nieszczęść.; Proszę Cię za moimi dziećmi, o opiekę nad nimi, o dobrą drogę życia, które prowadzi do szczęścia i wieczności z Bogiem.

Wiele osób myśli o swoim zbawieniu i u św. Michała Archanioła szuka pomocy: Proszę bądź przy mnie przy śmierci mojej i wprowadź mnie do Miłości wiecznej, gdzie będę mogła uwielbiać razem z Tobą Boga w Trójcy Świętej Jedynego, abym mogła razem z Chórami Anielskimi śpiewać Pieśni uwielbienia Najwyższemu Panu – Stwórcy nieba i ziemi.; Proszę o łaskę szczęśliwej śmierci w stanie łaski uświęcającej i życie wieczne.; Bądź moją pomocą w trudach mojego życia i prowadź do zbawienia.; Prowadź nas bezpiecznie do życia wiecznego.; Daj życie wieczne zmarłym.; W godzinę śmierci bądź naszym Wielkim Obrońcą.

Częste są prośby o łaski dla całego Kościoła, dla parafii: Miej w opiece naszą parafię, kapłanów, siostry zakonne.; Strzeż naszych kapłanów, aby byli wierni Chrystusowi, strzeż papieża Franciszka.; Weź w opiekę Radio Maryja i jego osiągnięcia, który patronujesz.

Przed reformą liturgii, odmawiając „Confiteor”, spowiadaliśmy się św. Michałowi Archaniołowi. Niektóre osoby przepraszają św. Michała za swoje grzechy: Przepraszam za brak modlitwy systematycznej za siebie, męża, synów, synową, wnuki.; Przepraszam za wszelkie zło, które uczyniliśmy i za to, że nie zawsze postępujemy zgodnie z wolą naszego Pana.

Są też prośby o pomoc w przystępowaniu do sakramentu pokuty: Wyproś mi, proszę, łaskę doskonałego żalu za grzechy i łaskę dobrej spowiedzi generalnej z całego życia, a później łaskę częstych, dobrych spowiedzi. Naucz mnie, jak mam się spowiadać, aby Bóg Wszechmogący i Nieskończenie Dobry przebaczył mi wszystkie grzechy, aby darował mi wszystkie winy i kary i przyjął z miłością do nieba.; Dopomóż mi dostrzegać grzech w moim życiu i dobrze odprawiać spowiedź świętą.

Wierni proszą też o pomoc w uświęcaniu siebie: Wodzu aniołów, naucz nas współpracować ze swoimi aniołami stróżami. Naucz nas stawiać Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu.; Postaw na naszej drodze dobrych ludzi, abyśmy trwali przy Bogu i mogli wzrastać w wierze, nadziei i miłości.

Są prośby uwzględniające relacje z bliźnimi: Proszę o umocnienie, o cierpliwość w opiece nad mamą i siłę do codziennych obowiązków.; Proszę Cię o zgodę, miłość i wzajemne zrozumienie dla siebie i najbliższych.; Pomagaj nam być dobrymi ludźmi, ucz nas jak mamy postępować.

Bardzo często powtarzają się prośby o nawrócenie, uzdrowienie, uwolnienie z nałogów. Przedstawiają je zbolałe matki, babcie, teściowe. Szczególnie wzruszający jest zapis, pełen bólu, goryczy: Święty Michale Archaniele, proszę wstaw się przed Boskim Tronem w niebie za moją córką, moimi wnuczkami, moim zięciem, prosząc dla nich o łaskę opamiętania i łaskę nawrócenia oraz o łaskę spowiedzi i Komunii Świętej. Proszę za moją córkę, ażeby mną nie pogardzała, nie poniżała, żeby mnie szanowała, żeby chociaż do mnie dzwoniła, żeby nie pozostawiała mnie w tej mojej samotności samej, ażeby dzwoniły do mnie moje wnuczki.

Archanielskie cnoty

Na szczególną uwagę zasługują prośby natury duchowej, dotyczące wiary, życia duchowego, osobistej świętości. Wskazuje to na wnikliwość spojrzenia na św. Michała, na rozumienie i pragnienie wejścia w „archanielską duchowość”, którą cechuje przede wszystkim ukierunkowanie na Boga, co tak konkretnie wyraża zawołanie „Któż jak Bóg!”. Najważniejsza prośba dotyczy cnót boskich: Prosimy o dar wiary, nadziei i miłości.; Proszę o łaskę głębokiej wiary, ufności, o miłość i zgodę w rodzinie.; Umacniaj nas w wierze w Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.; Uproś nam łaskę wiary i tęsknoty za Bogiem.; Dla siebie proszę o cierpliwość i silną wiarę.; Dopomóż mi zgłębiać miłość Boga i życiem moim odpowiadać na tę miłość.; Proszę Niebieski Żołnierzu – niech Twoje zbrojne ramię wzmocni naszą wiarę i nauczy stawać w obronie wiary w jeden, powszechny i apostolski Kościół.

Wiele próśb dotyczy archanielskiej cnoty pokory oraz wierności woli Bożej: Naucz mnie pokory, miłości do Boga, abym uwielbiała Go w każdej chwili mego życia i w wieczności; Proszę o pokorę w przezwyciężaniu wszelkich problemów i przeciwności.; Proszę o łaskę pełnego zawierzenia Panu, o odwagę w wypełnianiu woli Bożej na Bożą chwałę.; Proszę Cię pokornie, pomóż mi dźwigać krzyż cierpienia i wypełniać wolę Bożą każdego dnia.; Daj mi i moim bliskim łaskę umiejętnego dziękowania za łaski, którymi nas Bóg obdarza.; Bądź nam Przewodnikiem jak odnaleźć swoje wewnętrzne światło i nigdy nie zagubić wiary w Boga.

Jakże piękną, a nade wszystko pożyteczną jest lektura tych „listów”. Z ich treści emanuje wielka i gorąca miłość do św. Michała Archanioła, niezachwiana pewność w jego opiekę i wstawiennictwo, ufna prośba w sprawach małej i wielkiej wagi, w potrzebach ciała i duszy. Może warto, aby na podstawie tych wyznań powstała książka „Listy do Św. Michała Archanioła”. Z pewnością w ten sposób można utrwalić to, co piękne, co jest wspaniałym świadectwem tylu osób tak głęboko przeżywających peregrynację. Ukazują to także dwa poniższe listy, których autorki różnią się ze sobą tylko wiekiem.

Życie pierwszej z nich dobiega kresu. Spracowana ręka napisała piękne litery. Słowa wyraziły to, co czuje serce:

Święty Michale Archaniele.

Miej mnie w swojej opiece i wypraszaj u Pana Boga dar pobożności, miłości i zdrowia. Strzeż także Bożenę, która ma się mną opiekować w razie mojej choroby, bo mam już 89 lat i jestem samotna. Broń nas też od wszelkiego złego, oddalaj nieszczęścia. Proszę też o łaskę szczęśliwej śmierci w stanie łaski uświęcającej i życie wieczne.

Twoja czcicielka Anna.

Życie drugiej dopiero się rozpoczyna. Dziecięca rączka od niedawna potrafi pisać, ale także pisze to, co serce jej dyktuje:

Święty Michale Archaniele,

proszę Cię, aby nasza rodzina była razem, aby tata i mama mieli pracę w Polsce, aby w naszej rodzinie panował pokój i miłość, proszę o dobrych ludzi na naszej drodze życia i żeby tata zrobił nam remont w pokoju. Opiekuj się nami podczas podróży.

Maja. kl. 2c

Święty Michale Archaniele, dziękuję.

Ks. Karol Dąbrowski 

Artykuł ukazał się w lipcowo-sierpniowym numerze „Któż jak Bóg” 4-2017. 

Jeśli chcielibyście zaprosić św. Michała Archanioła do swojej parafii i jest otwartość proboszcza na ten pomysł, zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Peregrynacji Figury

? +48 513 288 993 (pon – pt: 9:00 – 15:00)
? peregrynacja@michalici.pl

Kalendarz peregrynacji jest dostępny na stronie: ? http://nawiedzeniefigury.pl