Piękna modlitwa do Ducha Św.

Modlitwa do Ducha Św. pochodzi z Niebiańskiego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,

uwielbiamy Cię, bo jesteś prawdziwym Bogiem i Miłością Odwieczną.

W pokornej postawie oddajemy Ci cześć
i wierzymy, że umocnisz nas w dobrym,
abyśmy nigdy nie popadli w grzechy przeciwko Tobie.

Jesteś Duchem dobrym i hojnym,

dlatego ośmielamy się prosić o szczególne łaski Twojej obecności.

Napełnij nas darem mądrości, abyśmy nie ulegli głupocie;

rozumu, abyśmy rozważnie prowadzili nasze życie;

rady, abyśmy byli wsparciem dla innych;

męstwa, abyśmy odważnie znosili przeciwności;
umiejętności, abyśmy nie zaniedbywali Twoich darów;

pobożności, abyśmy szanowali Twoje przykazania;

i bojaźni Bożej, abyśmy nie mieli żadnych innych bogów przed Tobą.

Przybądź ze swoją mocą, abyśmy wydali owoce:

miłości, abyśmy kochali innych;

radości, abyśmy cieszyli się z Twojej obecności i zbawienia;

pokoju, aby nie przytłoczyły nas troski tego świata;

cierpliwości, abyśmy umieli znosić słabości własne i innych;

uprzejmości, abyśmy szanowali dobro w drugim człowieku;

dobroci, abyśmy złem za zło nie odpłacali;

wierności, abyśmy nigdy nie odeszli od wiary i Kościoła;

łagodności, abyśmy w cichości i pokorze na własność posiedli ziemię;

opanowania, aby nie targały nami nasze uczucia i popędy.

Przyjdź, Duchu Święty i napełnij nasze serca swoją miłością!

ks. Mateusz Szerszeń CSMA