Po czubek

Jestem po czubek zanurzony w łasce. Otrzymuję więcej niż mogę sobie wyobrazić i więcej niż potrzebuję. Co ciekawe, to WY jesteście moją łaską darmo daną z miłości.

Mam na myśli was wszystkich, którzy wspieracie mnie modlitwą, dobrym słowem i powierzacie mi swoje intencje. Czuję się za was odpowiedzialny i jesteście dowodem na to, że słowa Jezusa nie pozostają bez pokrycia. Jakie słowa?

Słowa z Ewangelii, gdzie czytamy: „Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

Bez żadnych wątpliwości jesteście moją rodziną po stokroć. Dziękuję za to, że jesteście!

ks. Mateusz Szerszeń CSMA