Podejmij wyzwanie! Medytacja o Bożym zaproszeniu

Jeśli chcesz uświadomić sobie swoje najgłębsze pragnienia i jednocześnie poznać, jakie pragnienie wobec Ciebie ma Bóg, jeśli chcesz wiedzieć, do czego zaprasza Cię Pan i dlaczego wypełnianie Jego woli to najlepsza inwestycja dla człowieka, to poświęć pół godziny na modlitwę poniższym fragmentem Słowa Bożego.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Znajdź miejsce sprzyjające skupieniu, wycisz się i uświadom sobie obecność Boga.

Proś o światło Ducha Świętego, aby otworzył Twoje serce na Boże Słowo i aby pomógł Ci przyjmować wolę Boga jako najlepszy sposób na szczęście.

SŁOWO (Mk 10, 17–23)

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

PUNCTA

1. Jakie jest największe pragnienie Boga wobec Ciebie? Do czego On Cię zaprasza?

Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

Każdy z nas nosi w sobie pragnienie życia wiecznego, czyli szczęścia na wieki, tak jak ewangeliczny młodzieniec. Wystarczy, że przyjrzysz się uważnie wszystkiemu, co robisz i pragniesz. Na podstawie tego ujrzysz w sobie to pragnienie podstawowe – pragnienie dobra, miłości i szczęścia. Spróbuj teraz to sobie uświadomić. Zobacz swoje dobre i złe pragnienia, swoje działania zmierzające do osiągnięcia sukcesów, unikania porażek, zdobycia dobrych ocen, satysfakcjonującej pracy, zaliczenia egzaminów, działania, poprzez które chcesz się komuś podobać. Zobacz, o co chodzi w Twoich relacjach z ludźmi. Przypomnij sobie swoje kłótnie z innymi i walkę o swoje prawa. Zobacz także swoje grzechy. Robisz to wszystko, bo zakładasz, że da Ci to szczęście, dobro i poczucie miłości. Spróbuj to wszystko sobie uświadomić. Chodzi Ci tylko o jedno: o szczęście wieczne.

Teraz kolejny krok: to pragnienie dobra, miłości i szczęścia dał Ci sam Bóg. Skoro tak, to w tym pragnieniu zawarte jest zaproszenie Boga wobec Ciebie, abyś osiągnął szczęście wieczne, abyś doświadczył zbawienia. Uświadom to sobie jasno: Twoje najgłębsze pragnienie jest jednocześnie największym pragnieniem Boga wobec Ciebie. Jeśli więc odczuwasz w sobie pragnienie dobra, miłości i szczęścia to znaczy, że do tego właśnie zaprasza Cię Pan.

Rozmowa z Jezusem: podziękuj Jezusowi za to, że pragnie szczęścia dla Ciebie i że zaprasza Cię do Nieba. Opowiedz Mu o swoich pragnieniach i działaniach.

2. Gdzie do tej pory szukałem zbawienia?

(…) on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

W drugim etapie dzisiejszej modlitwy zastanów się, w czym lub w kim do tej pory szukałeś szczęścia, miłości i dobra. Zobacz, kto lub co do tej pory było Twoim zbawicielem. Ewangeliczny młodzieniec szukał szczęścia wiecznego w posiadaniu bogactw. Gdzie Ty szukasz?

Rozmowa z Jezusem: opowiedz Jezusowi o swoich dotychczasowych sposobach szukania zbawienia. Wyrzeknij się ich, jeśli nie są zgodne z Jego wolą.

3. Wola Boża – pewny sposób na Twoje szczęście wieczne

Jednego ci brakuje; chodź za Mną.

Trzeci etap to uświadomienie sobie, że skoro Bóg chce mojego szczęścia wiecznego to znaczy, że będzie mi pomagał, aby je osiągnąć. Tak jest w historii ewangelicznego młodzieńca. Jezus podpowiada mu, co ma robić. Objawia swoją wolę. Zauważ, że wola Boża to nic innego, jak Boży pomysł na to, abyś był szczęśliwy na wieki. Co w takim razie proponuje Ci Bóg jako pewną drogę do Nieba? Młodzieńcowi z Ewangelii daje konkretne wskazówki. Podobnie czyni względem nas. Musisz zatem rozpoznać wolę Boga względem Ciebie, wówczas dowiesz się, co masz czynić, aby osiągnąć szczęście wieczne. Wolą Bożą jest na pewno to, abyś nie grzeszył, wypełniał swoje obowiązki, realizował swoje powołanie, rozwijał dobro, które Bóg w Tobie złożył (zdolności, talenty), abyś korzystał z nadarzających się okazji do czynienia dobra. Wolę Bożą względem Ciebie znajdziesz na pewno w Piśmie Świętym. Jeśli będziesz je czytał i rozważał, wyciągał wnioski i wprowadzał w życie wówczas będziesz na właściwej drodze do realizacji najgłębszych swoich pragnień, czyli do zajęcia Czwartego Miejsca w Niebie. Czy obecnie żyjesz zgodnie z wolą Bożą? Czy idziesz w kierunku, który On Ci wskazuje?

Zrób postanowienie: może już wiesz, na podstawie powyższej refleksji, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Wprowadź to w życie.

Rozmowa z Jezusem: trwając w obecności Boga, podejmij decyzję, że chcesz kroczyć przez życie drogą, którą On Ci wskaże, drogą wypełniania Jego woli. Krótko mówiąc, świadomie i dobrowolnie zaproś Jezusa, aby był Twoim Panem i Zbawicielem.

Ojcze nasz…

ks. Michał Mazur CSMA