Poruszające rozważanie na wigilijny wieczór

Rozważanie na wigilijny wieczór pochodzi z modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMA.

Wznoszę swego ducha do Ciebie, Panie.
Zanurzam się w Twojej obecności i czekam na Ciebie.

Nadszedł czas, w którym Słowo staje się Ciałem.

Obym umiał je usłyszeć i przyjąć.

W oczekiwaniu, pośród ciemnej nocy, dostrzegam światłość,

która jest nadzieją dla wszystkich narodów.

Pozwól mi ujrzeć mojego Zbawiciela.

Swoją myślą biegnę w kierunku Betlejem,
gdzie w niewielkiej grocie przychodzisz na świat.

Dzielę swoją radość i niepokój z Maryją i Józefem.

Chcę być częścią Twojej ziemskiej rodziny.

Pokochany i przyjęty, pragnę zostać nazwany Twoim przyjacielem.

W katolickim duchu łączę się ze wszystkimi,
którzy obchodzą tę niezwykłą uroczystość.
Modlę się za tych, których nazywam
moimi braćmi i siostrami w Chrystusie.
W sposób szczególny otaczam modlitwą
moich bliskich, krewnych i znajomych.

Wszelkie łaski ofiarowuję za tych, którzy
w tym dniu przeżywają smutek, rozłąkę,
cierpienie, chorobę, wojnę i głód.

W milczeniu słucham tych, którzy nie mogą obchodzić świąt i są prześladowani.
Polecam Ci, Panie, także moich bliskich zmarłych, z którymi miałem szczęście zasiadać
przy wigilijnym stole, a teraz czekam z nimi na ucztę przygotowaną dla nas w Królestwie Niebieskim.
Niech ten czas oczyści mnie z wszelkiej nieprawości.

Ożywi moją wiarę w tajemnicę wcielenia,

otworzy moje ucho na słuchanie Twego słowa, rozszerzy serce,

aby umiało kochać przyjaciół i nieprzyjaciół.

Cisza wigilijnego wieczoru jest dla mnie znakiem, że przychodzisz prawdziwie do swojej własności.

W tym świętym czasie chcę być przy Tobie, Jezu:

czuwać nad żłóbkiem, adorować Twoje oblicze,

cieszyć się Twoim człowieczeństwem.

Bądź pochwalony, Panie, za to, że dożyłem
kolejnych świąt.

Pomnóż moją wiarę, abym przez kolejny rok był świadkiem Twojego Narodzenia.

Bądź uwielbiony za każdego człowieka, którego spotkam.

Obym umiał w nim dostrzegać także Ciebie

i z łatwością przebaczał wyrządzone krzywdy.
Kocham Cię, Panie, z całego serca

i wznoszę do Ciebie hymn uwielbienia:

„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie”. Amen.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA