Poświęć mieszkanie. Potężna modlitwa

Błogosławieństwo domu

Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec,

Syn Boży i Duch Święty.

Panie Jezu Chryste, wszechmogący Królu nieba i ziemi, Synu Dawida, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego mieszkańców.

Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie, niech Duch Święty oświeca ich myśli i serca, i niech moc Jego działa przez nich na każdym miejscu.

Wszystko to, co się w tym domu znajduje, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i od złego osłania

błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby do niego żadne nieszczęście się nie zbliżyło.

Niech święte Imię Jezusa z dziewięcioma chórami Aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem.

Niech go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem Najświętsza Maryja Panna.

Niech go strzegą święci Archaniołowie.

Niech święci Apostołowie będą szafarzami jego dostatków.

Niech utwierdzają i umacniają go święci Ewangeliści.

Niech krzyż Chrystusa będzie dachem tego domu.

Niech trzy gwoździe Chrystusa będą jego zaporą.

Niech korona Chrystusa będzie jego tarczą.

Niech Najświętsza Rana Boskiego Serca będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców.

Jezu, Maryjo, Józefie święty i wszyscy nasi patronowie, święci Aniołowie Stróżowie, wybłagajcie u Boga w Trójcy Świętej jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców.

Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.

Amen.