Posyłanie Aniołów. Metoda Ojca Pio

W jaki sposób przemieszczają się aniołowie? Po co aniołom skrzydła? Wyjaśnia ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.