Potężna Niewiasta

Rekolekcje z Hobbitem prowadzi ks. Mateusz Szerszeń CSMA – odcinek 8