Prawo w edukacji i wychowaniu – sympozjum naukowe w MZSP w Miejscu Piastowym (wideo,foto)

W dniach 25 – 26 listopada 2022 r.  w MZSP w Miejscu Piastowym odbyło się XX sympozjum naukowe adresowane do osób związanych zawodowo z pracą w oświacie, wychowaniu i katechezie.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób. Obecny był Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski. Po raz pierwszy obok gospodarzy i Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu współorganizatorem spotkań był warszawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Prawa Kanonicznego. Przedmiotem wystąpień było przesłanie, które wzywa do umiejętności właściwego stosowania prawa wobec zmieniających się warunków w dydaktyce i działalności opiekuńczej.

Przedłożenia naukowe zaprezentowali: ks. dr Rafał Kamiński – Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Krysiak – SGH Warszawa, Prezes Instytutu Myśli Szumana, dr Rafał Czupryk PhD – Uniwersytet Rzeszowski, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin, Seniorów, dr Aleksandra Brzemia – Bonarek – UPJPII Kraków, dr Michał Poniatowski – UKSW Warszawa.

Głos zabrali także ks. abp Adam Szal – Metropolita Przemyski oraz Przełożony Generalny Księży Michalitów ks. Dariusz Wilk.

Za stronę organizacyjną odpowiedzialni byli ks. dr hab. Waldemar Janiga, ks. dr Leszek Przybylski, ks. dr Paweł Wojakiewicz.