Prenumerata „Któż jak Bóg”

  • TYLKO 50 ZŁ ZA CAŁY ROK
  • OD DOWOLNEGO NUMERU

Prenumeratę można zamówić w naszym sklepie internetowym:

https://kjb24.pl/produkt/roczna-prenumerata-ktoz-jak-bog/

Istnieje również możliwość zamówienia prenumeraty dobroczynnej w cenie 70 zł. Jest to forma datku, dzięki któremu możliwy jest kolportaż bezpłatnych numerów pisma w szkołach, szpitalach, więzieniach i wśród osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Wszystkim czytelnikom, którzy zechcą włączyć się do tej akcji, serdecznie dziękujemy!

https://kjb24.pl/produkt/roczna-prenumerata-dobroczynna-ktoz-jak-bog/

Innym sposobem prenumeraty jest przelanie kwoty 50 zł na numer konta:

Towarzystwo Powściągliwość i Praca, ul. Piłsudskiego 250, 05-261 Marki
PKO BP 68 1020 1042 0000 8702 0218 9470

Zaznaczając w tytule przelewu, od którego numeru zamawiamy prenumeratę oraz podać dane, na które pismo będzie wysyłane.

Dziękujemy za zainteresowanie!